WEBINAARI: Hohtaminen - kohti kestävää johtamista

01.03.2024 klo 14:00 - 15:00

Järjestäjä: Turun alueverkosto

 
Hohtaminen – Kohti kestävää johtamista

Hohtaminen®-valmennusmalli on kehitetty Turun ammattikorkeakoulussa vuonna 2023 osana Hohtaminen – kohti kestävää johtamista -hanketta*.  Malli perustuu vahvasti johtajan henkilökohtaiseen tunne- sekä kokemusmaailmaan ja tarjoaa siten syvällisen lähestymistavan johtajuuden kehittämiseen. Valmennuksen keskiössä ovat kestävän johtamisen periaatteet, jotka tukevat sekä yksilön että organisaation menestystä pitkällä tähtäimellä. Myös innovatiiviset oppimisympäristöt, kuten luonto ja eläinavusteisuus, ovat olennainen osa valmennusmallia.  

Hohtaminen®-malli on suunniteltu palvelemaan niin yritysten henkilöstöammattilaisia kuin myös yksittäisiä valmentajia ja yrittäjiä. Sen avulla voit syventyä kehittämään kestävää johtamisosaamista käytännönläheisellä tavalla. Malli on joustava ja sen tarjoamat valmiit materiaalit ja työkalut ovat sovellettavissa erilaisiin ammatillisiin toimintaympäristöihin.
 
Henni Syrjäsellä (TaM, EFL Coach, AmO) on lähes 20 vuoden työkokemus kulttuurialalta niin johtotehtävistä, projektinhallinnasta kuin luovasta tuottamisesta sekä pk-organisaatioiden toiminnan kehittämisestä. Yrityksessä Koskela Consulting & Coaching Syrjänen konsultoi ennenkaikkea tiimejä sekä esihenkilöitä hyödyntäen mm. hevosavusteista valmennusta menetelmänä. Päätyönä Syrjänen toimii Turun ammattikorkeakoulun lehtorina media-alan koulutuksessa Taideakatemiassa. 
 
KT Mervi Varhelahti toimii yliopettajana Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolissa (YAMK) Tekniikan ja liiketoiminnan sektorilla. Valmennuksessa ja tutkimustyössä hänen mielenkiintonsa kohdistuu erityisesti itsensä johtamiseen ja tunneälykkyyteen hybrideissä ja monimuotoisissa toimintaympäristöissä. Mervi on suorittanut myös HeLMi® - Hevosavusteisen Läsnäolon taito- ohjaajakoulutuksen.
 
KTT Maarit Laiho on kokenut johtamisen ja työyhteisötaitojen kehittäjä. Hän työskentelee yliopettajana Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolissa (YAMK) Tekniikan ja liiketoiminnan sektorilla. Yli 20 vuoden kokemus tutkimus- ja opetustehtävistä on tuonut laajan kokonaisnäkemyksen työelämän ilmiöistä sekä organisaatioiden ja työyhteisöjen toiminnasta ja kehittämisestä. Maarit on myös koulutettu työnohjaaja ja prosessikonsultti (STOry) sekä ratkaisukeskeinen valmentaja.
 
 
Hohtaminen – Kohti kestävää johtamista -valmennusmalli https://www.thinglink.com/scene/1763147117263585766 
 
*Hanke rahoitettiin REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
 

Ilmoittautuminen alkaa: 18.01.2024
Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2024

Ilmoittaudu tapahtumaan