WEBINAARI: Askeleet kohti inhimillistä palautekulttuuria

24.11.2020 klo 09:00 - 10:00

Järjestäjä: Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry

Jokaisessa yrityksessä annetaan palautetta, mutta siihen liittyvät käytännöt ovat usein heikosti määritettyjä. Palaute keskittyy harvoihin tilaisuuksiin ja usein sitä saadaan vain omalta esihenkilöltä, minkä johdosta puutteita on sekä palautteen määrässä että laadussa. Kasvun mahdollisuuksia menee ohi ja keskustelupaine kasvaa kunnes kestokyky on koetuksella. Runsas tutkimusaineisto tukee tätä havaintoa: palautteen tarve on lähes aina suurempaa kuin sen tarjonta. On aika miettiä uudesta näkökulmasta palautteeseen liittyviä prosesseja, teknologioita, käyttäytymistä ja uskomuksia. Kun palautteen tarve huomioidaan kaikilla näillä tasoilla, voidaan tehdä kestäviä muutoksia. 
 
Käymme tässä webinaarissa läpi konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla yrityksissä voidaan luoda inhimillistä ja aktiivista palautekulttuuria, joka tukee työhön sitoutumista, motivaatiota ja itseohjautuvuutta. 

Webinaarin pitää Jaakko Kaikuluoma, palautekouluttaja ja Teamspectiven perustaja. Jaakko uskoo, että inhimillinen työelämä vaatii lisää keskittymistä siihen, kuinka ihmiset puhuvat toisilleen.

Twitter: @kaikuluoma
Linkedin: Jaakko Kaikuluoma

#palautekulttuuri #psykologinenturvallisuus #feedforward #teamspective
 

Ilmoittautuminen alkaa: 06.10.2020
Ilmoittautuminen päättyy: 23.11.2020

Ilmoittaudu tapahtumaan