Valmennus: Johtajan ja esihenkilön työkalupakki Itsensä johtamiseen

07.12.2022 klo 09:00 - 11:00

Osoite: Zoom-meeting
Järjestäjä: Työnohjaus ja Coaching -verkosto

Itsensä johtaminen on laaja käsite. Se on yhdelle ajanhallintaa ja priorisointia, toiselle omien ajatusten ja tunteiden ymmärrystä ja käsittelyä ja niiden avulla onnistumisia haastavissa tilanteissa, kolmannelle stressin- ja elämänhallintaa, neljännelle itsetuntemuksen lisäämistä ja omien blindspotien tiedostamista ja oman johtamisen / osaamisen kehittämistä jne.

Tässä valmennuksessa saat käyttöösi muutamia yleisimmin asiakkaideni kanssa esiin nousseita ajatuksia ja työkaluja, joilla he ovat parantaneet Itsensä johtamistaan loistavin tuloksin, saaneet hallinnan tunnetta työhönsä ja johtamiseensa ja rohkeutta kohdata haasteita.

Teemme yksilöharjoitteita ja keskustelemme myös ryhmissä. Varmista siis, että olet suht rauhallisessa tilassa osallistuaksesi valmennukseen.

Tämä valmennus sisältää osia 4 x 2 tunnin Itsensä johtaminen -valmennussarjasta, joka toteutettiin kokonaisuudessaan elokuussa 2022 HENRYn Työnohjaus ja Coaching teemverkoston tilaisuuksina. Valmennussarjan osat elokuussa olivat: 1. Mindsetin merkitys itsensä johtamisessa 2. Elämän tasapaino, motivaatio, vahvuudet ja arvojen mukainen elämä 3. Itsetuntemuksen lisäämien ja ajankäytön haasteet (väriprofilointi) 4. Itsensä johtaminen arjessa työpaikalla.

Valmennus on avoin kaikille HENRYn jäsenille.

Ilmoittaudu mukaan!

Valmentajan esittely:

Valmentajana toimii Työnohjaus ja Coaching  -teemaverkoston (TOC) vetäjä, Mira Silvonen, Executive & Team Coach ja Coaching-taitojen kouluttaja @Coaching Partner.

#mirasparraa sinua johtamisen haasteissa ja tiimisi parempaan yhteistyöhön.

Mira on johtajana massiivisia haasteita kohdannut ja silti yli 20 vuoden ajan miljoonia tahkonnut “tuloskone”. Vuosien kokemuksella hän ymmärtää sekä johtajan että tiimiläisten mindsettiä erilaisissa haastavissa tilanteissa.

Mira yhdistää pitkän liiketoiminta- ja johtamiskokemuksensa toimiviin Coaching-työkaluihin asiakkaansa parhaaksi. Hän on sertifioitu Executive Coach, Team Coach ja Life Coach.

Valmennuspalautteita elokuun 2022 Miran valmennuksista HENRYn Työnohjaus ja Coaching teemaverkoston tilaisuuksissa:

“Napakka tunti, mutta silti ei ollut kiireen tunnetta. Sopivasti teoriaa ja omaa työskentelyä yhdistettynä.  Mirasta huokui vahva ammattitaito ja kuuntelu.”
 
“Parasta tilaisuudessa oli valmentajan ammattiosaaminen ja optimistisen kannustava ja innostava esitystapa. Asiat liittyvät myös käytäntöön oleellisesti ja näistä oli mainittu erilaisia case-tilanteita.”
 
“Parasta oli selkeys ja sujuva eteneminen. Konkreettiset työkalut ja esimerkit. Uusien näkökulmien saaminen.“
 

Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2022
Ilmoittautuminen päättyy: 06.12.2022

Ilmoittaudu tapahtumaan

Kouluttajat:
Mira Silvonen, Coaching Partner