Psykologisesti turvallinen työyhteisö ja johdon tuki- käytännönkokemus omasta kriisitilanteesta

29.08.2024 klo 09:00 - 10:00

Järjestäjä: Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry

Työntekijän kokiessa vakavan terveydellisen haasteen tai muun kriisin, vaikuttaa se koko työyhteisöön. Johto ja esihenkilöt ovat myös mahdollisesti aivan uuden tilanteen edessä. Kuinka valmistautua kriisin käsittelyyn? Minkälaisia toimia kriisin kokenut henkilö odottaa? Oikein suhtautuessa kriisistä voi tulla jopa työyhteisölle positiivinen voimavara sekä pitovoimatekijä. Tästä on myös imagollinen etu. 
 
Pekka Aholan mukaan psykologinen turvallisuus, empatia ja yhteisöllisyys olivat avainasemassa hänen oman terveydellisen kriisinsä käsittelyssä. Myös positiivisuus ja huumori näytellevät merkittävää roolia. Näiden alle menee monia asioita mitä huomioida, joista Pekka keräsi havaintoja. Hän puhuu aiheesta omasta kokemuksestaan saatuaan Parkinson diagnoosin 36-vuotiaana vuonna 2017. Hän toimi tuolloin esimiestehtävissä ympäristöteknisessä konsulttitoimistossa. Pekka tiesi, että pystyy kertomaan töissä tilanteestaan avoimesti heti, pelkäämättä työyhteisön tai yrityksen johdon reaktiota. Miten tämä kaikki sitten mahdollistettiin? Pekka puhuu vakavasti asiasta, mutta ei pelkästään vakavasti.
 
Tervetuloa webinaariin kuuntelemaan käytännönläheistä ja kokemusperäistä tietoa aiheesta.
 
Pekka Ahola on insinööri, joka toimi yli 15 ympäristötekniikan ja työturvallisuuskonsultoinnin parissa. Työura jatkuu nyt samalla alalla yrittäjänä vuonna 2021 perustamansa EnviSafe Oy:n kautta. Ahola sai Parkinson diagnoosin vuonna 2017 hänen ollessaan 36-vuotias, ja on osittaisella työkyvyttömyyseläkkeellä. Työyhteisöstä jäi positiivinen kokemus hänen terveydellisen haasteensa huomioimisessa. Pekka keräsi tietoa ja teki havaintoja työyhteisön ja yrityksen johdon toimista kriisin käsittelyssä. Tietoisuuden lisääminen, hyvien käytännön toimien ja oman positiivisen kokemuksen jakaminen ovat nousseet Aholalle todella merkityksellisiksi.  
 
Facebook
LinkedIn
Youtube

#psykologinenturvallisuus #empatia #johtaminen #inhimillisyys #yhteisöllisyys #työyhteisö

>> Huom! HENRYn ilmoittautumiset ovat kesätauolla 15.6.-7.8.2024 ohjelmistopäivityksen vuoksi. <<

Ilmoittautuminen alkaa: 14.05.2024
Ilmoittautuminen päättyy: 28.08.2024

Ilmoittaudu tapahtumaan