Miksi inhimillinen johtaminen on tulevaisuuden organisaatioiden elinehto?

27.04.2023 klo 09:00 - 10:00

Järjestäjä: Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry

Miksi inhimillinen johtaminen on tulevaisuuden organisaatioiden elinehto?
 
Elämme jatkuvassa muutoksessa. Työympäristön ongelmat monimutkaistuvat ja työntekeminen pirstaloituu monipaikkaisuuden ja -kanavaisuuden myötä yhä kiihtyvällä vauhdilla. Työelämän jatkuvat muutokset luovat johtajuudelle paineita saada jokainen ihminen tekemään tuottavaa työtä kohti samaa merkityksellistä maalia, tuomaan esiin ajatuksensa ja mielipiteensä, jakamaan osaamisensa työyhteisölle sekä osallistumaan aktiivisena toimijana ongelmien ratkaisuun.
 
Inhimillinen johtaminen varmistaa sitoutumisen
 
Tulevaisuuden työ on jo täällä. Yhä kovenevassa osaajamarkkinan kilpailussa voittajina selviävät organisaatiot, jotka onnistuvat rakentamaan ihmiskeskeisen kulttuurin, jossa työntekijät voivat hyvin ja haluavat tehdä parhaansa. Inhimillinen johtajuus on ihmisen kokonaisvaltaista johtamista ja keskittymistä ihmisyyteen prosessien ja taloudellisten tunnuslukujen lisäksi. On aika nostaa ihminen johtamisen keskiöön.
 
”90% HR johtajista uskoo, että inhimillinen johtaminen on tulevaisuudessa liiketoiminnan menestyksen edellytys.” Lähde: Managing Reopening Plans and Retaining Talent Amid New COVID-19 Variants and the Great Resignation (23 February 2022); 2022 Gartner Culture in a Hybrid World HR Leader Survey)
 
Tule kuulemaan ja keskustelemaan miten terve johtamisen ihmiskäsitys johtaa parempiin tuloksiin. Keskustelemme myös, siitä miten vallitsevaa johtamisen ihmiskäsitystä voi tunnistaa ja millaisin keinoin johtamiskulttuuria voi kehittää inhimillisempään suuntaan.

Puhujina ovat kulttuuristrategi Elina Aaltolainen-Harjuoja Milestonesta sekä eetikko ja teologian tohtori Anna Seppänen CoHumansilta.
 
Milestone Coaching & Consulting Oy:n toimitusjohtaja, kulttuuristrategi ja ylimmän johdon valmentaja, KM Elina Aaltolainen-Harjuoja on yli 20-vuoden ajan sparrannut organisaatioita, joilla on intohimona liiketoiminnan kehittäminen ihmisten kautta. Elina ei pelkästään tee organisaatiokulttuurin kehittämisestä ymmärrettävää, vaan myös innostavaa ja haluttavaa.

#Ihmiskäsitys #yrityskulttuuri #CertifiedHumanLeader #inhimillinentyöelämä

Linkedin:Elina Aaltolainen-Harjuoja
Twitter: Elina Aaltolainen-Harjuoja
 
CoHumans Oy:n toimitusjohtaja, eetikko ja teologian tohtori Anna Seppänen on sekä kehittäjänä että tutkijana erikoistunut yritysetiikan ja kestävän työelämän ilmiöihin. Anna on perustajaosakas CoHumansissa, jonka missiona on edistää organisaatioiden inhimillistä kestävyyttä tutkimusperustaisesti. CoHumans kehittää, valmentaa ja konsultoi mm. etiikan, myötätunnon, psykologisen turvallisuuden ja viisaan kasvun teemoja. 

#myötätunto #etiikka #inhimillinentyöelämä

Linkedin:Anna Seppänen
Twitter.Anna Seppänen
 

 

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 26.04.2023

Ilmoittaudu tapahtumaan