Mikä osaamisen kehittämisessä mättää, ja mitä voitaisiin tehdä toisin?

24.11.2022 klo 09:00 - 10:00

Järjestäjä: Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry

Organisaatiot kohtaavat nykypäivänä merkittävää painetta uudistua ja kehittyä, ja HR:ltä odotetaan ratkaisuja. Tutkimukset ja arkihavainnot viittaavat kuitenkin siihen, että koulutuksiin ja työpajoihin laitetuilla panostuksilla on merkittävästi kuviteltua heikompi vaikuttavuus. Yli 80 % tapauksista uudet osaamiset tai toimintamallit eivät tartu. Tämä muodostaa merkittävän pullonkaulan sekä johdon kunnianhimoisten strategioiden, että ihmisten kehittymisodotusten toteutumiselle.
 
Tilanteen korjaaminen edellyttää isoa muutosta tapaan, jolla ymmärrämme ja kehitämme inhimillisiä kyvykkyyksiä. Johtajuusvaje liittyy nimittäin enemmän ihmisten metataitoihin kuin määrättyihin ammatillisiin kompetensseihin. HR on tässä ison haasteen edessä: lähestymistavat, jolla substanssiosaamista on totuttu kehittämään eivät toimikaan metataitojen kohdalla. 
 
Tässä tilaisuudessa pureudutaan aiheeseen tarkemmin. Syvennät ymmärrystäsi metataidoista, niiden kehittämisestä ja saat vinkkejä vaikuttavampaan osaamisen kehittämiseen.

Puhujina tilaisuudessa:
 
Anssi Balk (PsyM.,DI) toimii toimitusjohtajana Metataito Klinikka Oy:ssä, jonka digitaalinen valmennusalusta johdattaa ihmiset oman kehityksensä kannalta olennaisten kysymysten ja taitojen äärelle. Hänen kutsumuksensa on löytää käytännönläheisiä tapoja soveltaa psykologista tutkimustietoa siitä, miten ihmisen ajattelua ja persoonaa jäsentävät ydinrakenteet ovat avoimia kehitykselle myös aikuisuudessa.
 
Timo Uusiprosi on liiketoiminnan kehittäjä, joka auttaa yksilöitä ja tiimejä luomaan kestävää kasvua johtamista ja toimintakulttuuria kehittämällä. Timo on toiminut HR-johtotehtävissä ja innostunut erityisesti innovatiivisista oppimisen ja kehittymisen keinoista, joilla saadaan ihmiset ja yhteisöt kukoistamaan (Hohdin Oy).

Lämpimästi tervetuloa!

 

Ilmoittautuminen alkaa: 06.09.2022
Ilmoittautuminen päättyy: 23.11.2022

Ilmoittaudu tapahtumaan