HR ja henkinen hyvinvointi työssä

16.09.2021 klo 08:30 - 10:00

Paikka: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY2NzYzMzgtZTBhZS00NTllLWE1NDItOWZlNTllNTlmMjU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d4f1311-e4c1-41dd-868e-b89d8a73e305%22%2c%22Oid%22%3a%22d2d6236e-6596-4656-9f97-503226b3da45%22%7d
Osoite: TEAMS
Järjestäjä: Pohjois-Karjalan alueverkosto
Yhteistyössä: Auntie

Seuraava HENRYn alueverkosto tapaamisen pidämme vielä virtuaalisesti torstaina 16.9 klo 8:30-10

Aiheena HR ja henkinen hyvinvointi työssä asiaintuntijana ja alustajana tulee meille kertomaan Auntielta toimitusjohtaja Mervi Lamminen sen jälkeen vapaata keskustelua aiheesta ja kokemusten jakoa sekä kuulumisten kertomista

Bonuksena virtuaalitapahtumaan osallistujat saavat HR ja henkinen hyvinvointi työssä (Opas HR-ammattilaiselle) sekä uusin opas Mielen hyvinvointi strategian kehittäminen organisaatiolle

Jossa mm.
• Mielen ja henkisen hyvinvoinnin merkitys on noussut organisaatioissa fyysisen hyvinvoinnin rinnalle, onhan ihminen kokonaisuus.
• Yhä useampi työnantaja näkee työntekijänsä kokonaisvaltaisina yksilöinä erottelematta työhyvinvointia ja vapaa-ajan hyvinvointia.
• Työhyvinvointi on aina työnantajan ja työntekijän yhteinen asia.
• Kun töihin on nasta mennä, työnteko on mielekästä, työyhteisön jäsenet tulevat hyvin toimeen keskenään ja työskentelevät tehokkaasti yhteisten päämäärien edistämiseksi.
• Hyvinvointi työssä antaa työntekijälle merkityksellisyyden tunnetta ja lisää jaksamista.

Ilmoittautuminen virtuaaliseen tapaamiseen linkin lähettämistä varten viimeistään 15.9

Ilmoittautuminen alkaa: 02.09.2021
Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2021

Ilmoittaudu tapahtumaan