HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ - HENRY ry - SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

30.03.2023 klo 17:00 - 19:00

Järjestäjä: Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry

Aika: Torstai 30.3.2023 klo 17.00
Paikka: HENRY ry, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki 

Kokouspaikalle tulijoiden on ilmoittauduttava etukäteen, jotta voidaan varmistaa kokousjärjestelyt.

Kevätkokoukseen on mahdollista osallistua kokouksen aikana myös etäyhteydellä. Etäkokoukseen ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki 28.3.2023.
                  
Ilmoittautuminen on avoinna 16.3.-26.3.2023.
 
                                       
ESITYSLISTA              
 
1   Kokouksen avaus
     Pia Valve, hallituksen puheenjohtaja,
     Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry
 
2   Kokouksen järjestäytyminen
                valitaan:      - puheenjohtaja
                                    - sihteeri
                                   - pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

3   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 
4   Esityslistan hyväksyminen
 
5   Toimintakertomus vuodelta 2022
 
6   Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tilintarkastus kertomus vuodelta 2022
 
7   Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 
8   Hallituksen esitys sääntöjen muutoksesta
 
Yhdistyksen sääntöjen 3 §:n jäsenhakemuksia käsittelevä kohta muutetaan  seuraavasti:
                                
HENRY ry:n jäsenet hyväksyy jäsenrekisteriä ylläpitävä vastuuhenkilö ellei hallitus päätä pidättää joltakin osin tai kokonaan oikeutta itsellään.
 
 
Yhdistyksen sääntöjen 9 §:n kokouksia käsittelevään kohtaan lisätään:
 
Hallitus voi myös päättää, että yhdistyskokoukset järjestetään ilman kokouspaikkaa (osallistuminen vain tietoliikenneyhteydellä tai muun teknisen apuvälineen avulla).
 
 
9   Muut hallituksen esittämät asiat
                                        
10  Kokouksen päättäminen


 
      HENRY ry:n hallitus

Ilmoittautuminen alkaa: 16.03.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 26.03.2023