Fokus pk-yritysten työhyvinvoinnin johtamiseen

21.03.2023 klo 09:00 - 10:00

Osoite: Zoom
Järjestäjä: Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry

Tulevassa webinaarissa 21.3. keskustellaan PK-yritysten työhyvinvoinnin johtamisen kulmakivistä. Pienten ja keskisuurten yritysten arjessa työhyvinvoinnin systemaattinen johtaminen saatetaan kokea haasteeksi. Työhyvinvoinnin johtamisen haasteet usein tunnistetaan, mutta niiden ratkaisemiseen ei arjessa välttämättä ole aikaa.

Miten johtaa henkilöstön työhyvinvointia hektisessä yrittäjän arjessa? Miten työhyvinvoinnin johtaminen saadaan osaksi PK-yrityksen arkea?

Webinaarissa työhyvinvoinnin johtamisen asiantuntijat perehdyttävät kuulijat pk-yritysten työhyvinvoinnin johtamisen haasteisiin ja antavat ratkaisuehdotuksia Fokus työhyvinvoinnin johtamiseen-menetelmään pohjautuen. Fokus-menetelmä syntyi pk-yritysten tarpeista käsin ja kehittämistyön taustalla toimii laaja kansallinen työhyvinvoinnin ja johtamisen osaajaverkosto. 
 
Avainpuhujan esittely
Professori Riitta Viitala Vaasan yliopistosta on profiloitunut henkilöstöjohtamiseen suomalaisissa yliopistoissa ja työelämässä. Viitalalle on ollut tärkeää rakentaa siltaa teoreettisen opetuksen ja käytännön yritystoiminnan välille, erityisesti PK-sektorin osalta.
 
Webinaarin suunnittelusta vastaa Fokus-hanketiimistä yliopistonlehtori Ville Pietilä Lapin yliopistosta, Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtorin Minna Haapakoski sekä Turun ammattikorkeakoulun lehtorin Marion Karppi.

Ilmoittautuminen alkaa: 02.02.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 20.03.2023

Ilmoittaudu tapahtumaan