Eettisyys ja organisaatiokulttuuri

16.09.2021 klo 15:00 - 17:00

Osoite: Zoom webinaari
Järjestäjä: Vastuullisuus ja HR -verkosto

HENRY ry:n Vastuullisuus ja HR -verkosto järjestää webinaarin teemalla ”Eettisyys ja organisaatiokulttuuri”. Tilaisuuteen osallistuvilla on mahdollisuus tulla kuulemaan sekä keskustelemaan eettisen organisaatiokulttuurin tyypillisistä haastajista sekä ennen kaikkea keinoista näiden haasteiden taklaamiseksi.
 
 • Webinaarin agenda:

  15.00 Avaussanat - Anne Keränen/Soilikki Viljanen
  15.05 Johdanto teemaan ” Eettistä kulttuuria rapauttavat ilmiöt organisaatioissa eli miten epäeettinen kulttuuri rakentuu” - yritysvalmentaja ja johdon coach Ellen Lindell, Paremmax Oy
  15.15 Case-esimerkkejä eettisyyttä haastavista tilanteista ja tapauksista; miten ne ovat tulleet esiin, miten niihin on puututtu, mitkä ovat puuttumisen ja käsittelyn käytännöt, millaista tukea on tarjolla esimiehille. - Delete Finland Oy:n henkilöstöjohtaja Jukka Marttilan haastattelu
  16.15-16.45 Asiantuntijapuheenvuoro ilmoituskanavien pakollisuutta koskevan lakimuutoksen vaikutuksista ja whistleblowing-kanavien tarjoamista mahdollisuusista - Niklas Reuter
   
Vaativissa HR-tehtävissä eri toimialoilla jo yli 20 v. työskennellyt Jukka Marttila on kohdannut työssään kaikki ne haasteet, joita inhimillisessä vuorovaikutuksessa työpaikoilla ilmenee. Jukan ammatilliset arvostukset nojaavat luottamukseen, arvostukseen ja avoimeen kommunikaatioon ihmisten kesken, sillä hänen näkemyksensä mukaan organisaatiot ovat ihmistensä kaltaisia. Delete Finland Oy:n HR-johtajana Jukka on ollut 6 vuotta. Webinaarissa meillä on mahdollisuus kuulla hänen kokemuksiaan ja näkemyksiään eettisyydestä esihenkilötyössä

Niklas Reuterillä (Oy Projnik Ab, www.projnik.fi) on pitkä tausta yritysvastuun ja kestävän liiketoiminnan parissa. Toimiessaan ihmisoikeusasiantuntijana kansainvälisissä organisaatioissa hän on mm. edistänyt EUn jäsenyyttä hakevia maita ihmisoikeusvaatimusten saavuttamisessa. Suomalaisissa konsulttiyrityksissä hän on arvioinut organisaatioiden, ohjelmien ja projektien toimintaa, mm. yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden näkökulmista. Hän on myös avustanut yritysvastuun toimintapolitiikan rakentamisessa sekä arvojen ja hyveiden määrittelemisessä osana johtamisen kehittämistä. European Business Ethics Network Suomen (EBEN Suomi) monivuotisena puheenjohtajana hän on myös edistänyt yritysetiikan näkyvyyttä ja toimivuutta Suomessa. Niklas on kokenut valmentaja, joka on valmentanut satoja suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä. Vuodesta 2017 lähtien hän on toiminut tiiviissä yhteistyössä Whistleblowing ratkaisua toimittavan yrityksen kanssa. Tässä työssä hän on mm. johtanut whistleblowing kanavaratkaisujen käyttöönottoprojekteja.   

Ilmoittautuminen alkaa: 01.07.2021
Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2021

Ilmoittaudu tapahtumaan