Arvostus työelämässä - totta vai tarua?

07.06.2023 klo 15:00 - 16:30

Osoite: Webinaari
Järjestäjä: Vastuullisuus ja HR -verkosto
Yhteistyössä: EBEN Suomi ry

Kohtaaminen, erilaisuuden hyväksyminen ja arvostus  työelämässä

Kesäkuun webinaarissa teemana on arvostus suomalaisessa  työelämässä kolmen näkökulman kautta. Toteutustapana on paneelikeskustelu ja vuoropuhelu panelistien kanssa. Paneelissa Henrietta Karjalainen tuo esiin nuorten näkökulmaa, Saara Reiman inklusiivisuus- ja autisminäkökulmaa sekä Pekka Tölli yleistä arvostusta työelämässä.

Millaisia tunteita ja ennakko-odotuksia nuoret kokevat työelämään astuessaan?
Mitä nuoret ja työpaikan kokeneet konkarit voivat oppia toisiltaan?

Millaisia eriarvoistavia kommunikaatio- ja kulttuurieroja esimerkiksi autistit, etniset vähemmistöt ja maahanmuuttajat kohtaavat työelämässä? 

Miksi me tarvitsemme työpaikalla arvostusta ja nähdyksi tulemista?
Millä keinoilla osoittaa arvostusta? Miten vastaanottaa arvostusta?

Henrietta Karjalainen on yrittäjä ja aktiivisesti toiminut muun muassa nuorten itsensä johtamisen ja hyvinvoinnin edistämisen parissa. Työelämänäkökulmasta hänen tavoitteenaan on vahvistaa vuoropuhelua niin nuorten puolelta kuin työelämän puolelta tulevien odotusten, käsitysten ja toiveiden välillä. Henrietta on valpas ja aikaansaava itsekin nuori tekijätyyppi, joka on muodostanut pohdiskelevia havaintoja työelämästä ja käynyt niistä lukuisia melko syvällisiäkin keskusteluja. Matkan varrelle on osunut sangen mielenkiintoisia havaintoja muun muassa hyvästä ja huonosta johtamisesta, työelämän odotuksista, työnantajamielikuvasta sekä organisaatiokulttuurista. Henrietta on innostunut ja värikäs keskustelija, jolla on aina aikaa paremman maailman rakentamiseen.

Saara Reiman  on VTM ja Konsulttitoimisto Kaiaon yrittäjä. Kaiao tuottaa monipuolisia koulutus- ja konsulttipalveluita autismista ja aistiherkkyyksistä ja luo aistiystävällisiä tiloja. Saara on autistiyhteisössä aktiivinen keskustelija, yhdenvertaisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolestapuhuja sekä neurovähemmistöidentiteetin rakentaja. Inklusiivinen organisaatiokulttuuri, DEI ja neurovähemmistön työelämäesteiden raivaaminen ovat keskeinen osa Saaran työkuvaa.

Pekka Tölli on johtava organisaatiopsykologi Mehiläisellä, entinen pankkiiri ja McKinseyn konsultti. Hän auttaa työkseen yksilöitä, johtoryhmiä ja työyhteisöjä voimaan hyvin ja tekemään itselle ja muille merkityksellisiä asioita. Pekan intohimoteema on ihmisten välinen arvostava kohtaaminen. Työssään hän on havainnut, miten tärkeitä nähdyksi ja kohdatuksi tuleminen ovat ihmisen kasvulle ja hyvinvoinnille.

Ilmoittautuminen alkaa: 09.05.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 06.06.2023

Ilmoittaudu tapahtumaan

Kouluttajat:
Henrietta Karjalainen
Saara Reiman
Pekka Tölli