Ammatilliset vuorovaikutustaidot tie menestykseen

17.11.2022 klo 09:00 - 10:00

Järjestäjä: Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry

Vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä työelämätaitoja ja niiden yhteys parempaan hyvinvointiin ja tuottavuuteen on osoitettu useissa tutkimuksissa.
Miten teillä keskustellaan vuorovaikutuksesta? Entä millaisin menetelmin ja miltä pohjalta vuorovaikutusta kehitetään?
Tässä tilaisuudessa työelämän vuorovaikutusta sekä ammatillisia vuorovaikutustaitoja jäsennetään Oulun yliopistossa toteutettujen hankkeiden pohjalta yhdistäen teoria käytännön kokemuksiin.

Tilaisuus rakentuu seuraavista teemoista:

- Työelämä on vuorovaikutusta!
- Ammatilliset vuorovaikutustaidot ja 8 hyvää ystävää
- Millaisin keinoin kehittää vuorovaikutustaitoja?
- Case FriCo: uudenlainen tapa käsitellä ja vahvistaa vuorovaikutustaitoja työyhteisössä
- Tule mukaan poimimaan parhaat ideat. Voit osallistua vaikka aamukävelyltä!

Puhujina:

Anne Lahtinen on Ahaa Visionin toimitusjohtaja sekä työelämän kehittäjä. Hänellä on laaja-alainen kokemus ammatillisista vuorovaikutustaidoista ja niiden kehittämisestä monin eri menetelmin. @AnneLahtinen1

Tarja Leinonen on Oulun yliopiston henkilöstöasiantuntija, jolle vuorovaikutustaidot ja johtamisen kehittäminen ovat sydämenasioita. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän oli mukana useassa vuorovaikutustaitojen kehittämishankkeessa silloisella Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikalla. @TarjaLeinonen2
 
#ammatillisetvuorovaikutustaidot #FriCo #työhyvinvointi

Ilmoittautuminen alkaa: 11.10.2022
Ilmoittautuminen päättyy: 16.11.2022

Ilmoittaudu tapahtumaan