Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry 2015 

HENRY Fellows –verkoston säännöt

1. Tausta
HENRY Fellows –verkosto on perustettu v. 2003 HENRYn kokeneen jäsenkunnan, ”seniorisegmentin”, foorumiksi. Verkoston puitteissa käsitellään syvällisesti henkilöstöjohtamisen kehittämistä ja tulevaisuutta, strategista merkitystä yritysten ja organisaatioiden menestymisessä sekä henkilöstöjohtamisen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia.

2. HENRY Fellows –verkoston tarkoitus
HENRY Fellows on tarkoitettu kokeneen, vaativissa HR-tehtävissä työskentelevän HENRYn executive-tason jäsenten ammatillisen vuoropuhelun ja kehittymisen foorumiksi.
Toiminnan tavoitteena on:
- Toteuttaa HR- toimintaympäristön ja tulevaisuuden aktiivista ja luovaa poikkitieteellistäkin pohdintaa sekä tuottaa positiivisia ärsykkeitä HENRYn sisällä. (tulos: kehittämisprojektit, tutkimukset)
- Siirtää ja jakaa HENRY Fellows’ien työn tuloksia ja kokemuksia HENRYn muiden jäsenten ja erityisesti nuorten HENRYläisten hyödyksi.
- Kehittää kansainvälistä HR-verkostoa ja kotimaista sidosryhmätoimintaa HENRYn toiminnan ja laadukkaan henkilöstöjohtamisen edistämiseksi.
- Tehdä aloitteita ja valmistella lausuntoja henkilöstöjohtamisen ja työelämän alueelta HENRYn hallitukselle.

3. Toimintamuodot
HENRY Fellows toimii järjestämällä kolmesta neljään korkeatasoista jäsentilaisuutta vuodessa, esim,:
1. HENRY Fellows Foorumi, jossa keskustellaan henkilöstöjohtamisen tilasta ja suunnasta
2. Aktiivinen vuoropuhelutilaisuus yritysjohdon ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa
3. Akateemispohjainen tilaisuus
4. Yhteistyö kokeneen henkilöstöjohdon ja nuorempien kesken
5. Ammatillinen matka ulkomaille

4. Jäsenyys
HENRY Fellows -verkoston jäsenen tulee olla valmis sitoutumaan HENRYn Fellows – toimintaan ja luottamukselliseen työskentelyyn. Jäseneksi voidaan hyväksyä HENRYn jäsen, jolla on kokonaisvaltainen vastuu henkilöstöjohtamisesta sekä monipuolinen kokemus henkilöstöjohtamisen tehtävistä. Jäseneksi voidaan myös hyväksyä henkilö, joka on akateemisen tutkimuksen ja opetuksen myötä syvällisesti perehtynyt henkilöstöalaan. Jäseniksi voidaan hyväksyä esim. henkilöstöjohtajat, henkilöstön kehittämisjohtajat, johtavat konsultit, alan professorit ja tohtorit. HENRY Fellows’n jäsenmäärä voi olla noin kymmenesosa HENRYn kokonaisjäsenmäärästä. Konsulttien määrä voi olla enintään neljännes Fellows’ien jäsenmäärästä. Jäsenyyttä haetaan erityisellä lomakkeella. Jäsenen tulee olla aktiivisesti mukana työelämässä. Eläkkeelle siirtymisen jälkeen jäsenenä voi olla pääsääntöisesti enintään kaksi vuotta. Uudet jäsenet hyväksyy HENRY Fellows –vetäjätiimi.

5. Resurssit
HENRY Fellows’ien toiminnasta vastaa vetäjätiimi, joka koostuu puheenjohtajasta ja kolmesta neljään muusta jäsenestä sekä HENRYn toiminnanjohtajasta. Vetäjätiimi
vastaa toiminnastaan ja tuloksista HENRYn hallitukselle.

Nämä säännöt on HENRYn hallitus vahvistanut 27.11.2003 ja ne on tarkistettu 5.10.2011 ja 17.9.2015.

Klikkaa tästä HENRY Fellows -verkoston pääsivulle