Työn tuuli 1/2024

Lataa Työn tuuli 1/2024 tästä (pdf)


Matti Vartiainen – Pääkirjoitus
Työelämän tutkimustuulia...... 4

AALTO-YLIOPISTON TUTKIMUKSIA
Tuotantotalouden laitos – Muuttuva työ, teknologiat, johtaminen ja organisointi........ 7

Tuukka Kostamo ja Frank Martela
Organisaatiosuunnittelu motivaation ja innovatiivisuuden lähteenä ...... 9

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUKSIA
Henkilöstöjohtamisen tutkimusta sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella ...... 15

Innovaatiojohtamisen ja modernin johtamisen tutkimusta kauppatieteiden laitoksella ...... 18

Jonna Koponen ja Lotta Salin
Etäjohtaminen ja digitaalisen viestinnän tutkimusprojekti Itä-Suomen yliopistossa ...... 19

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TUTKIMUKSIA
Psykologian laitos – Työ- ja organisaatiopsykologian näkökulmia hyvään työelämään....... 22

Johanna Rantanen, Sanna Markkula ja Sanna Konsti
Miten kehittää työn merkityksellisyyttä yhteisöllisesti organisaatioissa?...... 25

Henkilöstöjohtaminen yhtenä painopistealueena kauppakorkeakoulussa...... 32

LAPIN YLIOPISTON TUTKIMUKSIA
Marko Kesti ja Hanna Vakkala
Työntekijäkokemuksen merkitys – Kestävän tuottavuuden rakentaminen tiedolla johtamisen avulla...... 34

OULUN YLIOPISTON TUTKIMUKSIA
Työelämän ja johtamisen tutkimus Oulun yliopiston Hyvä työ -verkostossa...... 43

Anna Suorsa, Anna-Maija Multas ja Heidi Enwald
Tietotyön tutkimus kestävien kaupunkiympäristöjen kehittämisessä....... 46

Juha Tuunainen ja Sari Laari-Salmela
Kokeileva organisaatiokehitys yliopistoissa: kaksi tapausesimerkkiä...... 50

TAMPEREEN YLIOPISTON TUTKIMUKSIA
Anne Mäkikangas, Tiina Saari, Minna Leinonen ja Esa Jokinen
Työelämän tutkimuskeskus: Työelämän tutkimusta jo yli kolme vuosikymmentä...... 56

Jari Stenvall ja Sanni Pöntinen
Ratkaisukeskeinen julkinen johtaminen...... 63

TURUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN TUTKIMUKSIA
Etä- ja hybridityö sekä mindfulness johtajuudessa, mentorointi verkostoissa ja palautumisinterventiot
työhyvinvointia tukemassa...... 71

Eeva Nummi
Dialogisen toimintakulttuurin kehittäminen – kohti inhimillisesti kestävää organisaatiota...... 74

TYÖTERVEYSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA
Työterveyslaitos – Työ, oppiminen ja johtaminen digitaalisessa murroksessa ja vihreässä siirtymässä...... 79

Tuomo Alasoini
Klaanikontrolli hybridityössä...... 82

VAASAN YLIOPISTON TUTKIMUKSIA
Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä, Vaasan yliopiston Johtamisen yksikkö...... 89

Harri Jalonen, Miia Laasanen ja Jaanet Salminen
Moniammatillisen yhteistyön johtaminen ...... 91