Työn tuuli 2/2019

Henkilöstöjohtamisen tutkimuksen tuulet

Lataa Työn tuuli tästä (pdf)

Matti Vartiainen
4 .......Pääkirjoitus – Yliopistot hakevat henkilöstöjohtamisen evidenssiä

Aalto-yliopisto – Johtamisen laitos
8 .......Työn tulevaisuus, uusi HR, globaalin työn hyvinvointi, kansainvälistyminen
12 .....Niina Nurmi ja Juha Äkräs – Positiivinen visio tulevaisuuden työlle

Aalto-yliopisto – Tuotantotalouden laitos
19 .....Strategian, organisaatioiden, operaatioiden ja ihmisten tutkimus
23 .....Tuomo Eloranta ja Outi Vanharanta – Muutospuheen moninaisuus voimavarana

Jyväskylän yliopisto – Psykologian laitos
33 .....Työhyvinvoinnin tutkimusta Jyväskylän yliopistosta
37 .....Elina Auvinen ja Taru Feldt – Miksi johtotehtäville sanotaan ”Ei kiitos”

Jyväskylän yliopisto – Kauppakorkeakoulu
46 .....Anna-Maija Lämsä – Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä
50 .....Elina Riivari, Anna-Maija Lämsä ja Johanna Kujala – The development of ethical human resource management practices: Changes in Finland 1994–2014

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
57 .....Arto Ryömä, Maarit Laiho, Suvi Satama ja Satu Teerikangas – Aktiivisen työkaveruuden rakentuminen ja merkitys työn arjessa

Vaasan yliopisto
68 .....Liisa Mäkelä, Maria Järlström, Jenni Kantola, Vesa Suutari, Riitta Viitala ja Monika von Bonsdorff – Monipuolista henkilöstöjohtamisen tutkimusta
72 .....Maria Järlström – Ylimmän johdon näkemyksiä vastuullisesta henkilöstöjohtamisesta ja sen keskeisistä sidosryhmistä

Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos
79 .....Johanna Lammintakanen ja Sanna Laulainen – Henkilöstöjohtamisen tutkimus sosiaali- ja terveysalalla

Lapin yliopisto
83 .....Ville Pietiläinen ja Pauliina Jääskeläinen – Inhimillisen ja digitaalisen kokemuksen merkitys henkilöstöjohtamisessa