Työn tuuli 2/2017

Lataa Työn tuuli tästä (pdf)

Verkostot, alustat, ekosysteemit

Matti Vartiainen
4 .......Pääkirjoitus: Alustatalouden haasteet ja mahdollisuudet

Anne Kovalainen
7 .......Alustatalous ja työn murros

Olli-Jaakko Kupiainen ja Mia Leppälä
17 .....Organisaation sisäinen sosiaalinen media
– ammatillista Instagram-poseerausta vai aitoa yhteistyötä?

Miia Kosonen ja Janne Ruohisto
26 .....Parviäly ja ongelmanratkaisu digitaalisilla alustoilla

Ville Sihto ja Jenni Kantola
36 .....Liiketoimintaympäristöjen verkostoituminen muuttaa organisaatiorajoja
– HR:n on muututtava mukana

Marko Kesti
48 .....Työelämän laatuun perustuva johtaminen luo kilpailuetua

Jani Laatikainen
58 .....Työnteko on ekosysteemien ytimessä

Eveliina Saari ja Laura Seppänen
64 .....Asiantuntijatyön muuttuvat mallit alustataloudessa – kirja-arvostelu