Työn tuuli 2/2016

Lataa pdf-versio tästä

Julkisen sektorin johtamisen haasteet

Tässä numerossa:

Matti Vartiainen
4 .......Pääkirjoitus: Julkisen sektorin henkilöstöjohtamisen haasteet

Miikka Huhta 
7 .......Julkisen sektorin työnantajakuva

Jukka Lipponen, Janne Kaltiainen ja Olli-Jaakko Kupiainen
16 .....Miten organisaatiofuusio voisi onnistua: luottamus, oikeudenmukaisuus, uhan kokemukset ja yhteenkuuluvuus 

Terttu Pakarinen
28 .....Henkilöstöjohtaminen ja kokeilukulttuuri ne yhteen soppii?

Hanna Vakkala
36 .....Henkilöstöjohtaminen sote- ja maakuntauudistuksissa – vahvaa suunnitelmallisuutta ja ihmisläheistä johtajuutta 

Ilkka Luoma ja Suvi Melender-Lågland
48 ....Muutosjohtaminen Soite-kuntayhtymässä

Maarit Hildén
53 .....Luovuuden ja vuorovaikutuksellisen energian vapauttaminen tulevaisuuden
työn käyttöjärjestelmäksi

Johanna Kiesiläinen-Riihelä
56 .....Työtilat ovat monesti hyödyntämätön resurssi organisaatioiden kehittämisessä

Sinimaaria Ranki
63 .....Kun korkeakoulujen johtamismaisema muuttui

Elias Pekkola, Jussi Kivistö, Taru Siekkinen, Jussi Välimaa ja Lars Geschwind
71 .....Yliopistot uudistuvat, uudistuuko henkilöstöjohtaminen?

Alain Lefebvre
87 .....The challenges of managing human resources in European Union agencies