Työn tuuli 1/2014

Lataa Työn tuuli tästä (pdf)

Yksilöllisyys, yhteisöllisyys, yhteisvastuu

Paula Kirjavainen
4.......Pääkirjoitus: Yksilöllisyys, yhteisöllisyys, yhteisvastuu – kolmiyhteyden johtaminen

Lauri Järvilehto & Karoliina Jarenko
7.......Sisäisen motivaation johtaminen

Tuovi Haikala
13 .....Yksilönä yhteisössä

Marianne Borg Hyökki
22 .....Sosiaaliseksi syntynyt – ihminen kaipaa merkitystä ja yhteistä toimintaa

Leena Masalin
28 .....Yhteisöllisyys strategian voiman lähteenä

Matti Virkki
33 .....Yhteisöllisyys yhteiskehittelyn voimavarana – kokemuksia liiketoiminnan
muodonmuutoksesta

Terhi Takanen & Pilvi Pellikka
40 .....Uudistumista yhdessä luomisen otteella – tietoinen läsnäolo arjen työssä

Erkki Virtanen – toimittaja Jukka Nortio
51 .....Vastuu ja kumppanuus luovat työhyvinvointia

Torsti Loikkanen
56 .....Menestyvän tutkimustiimin hitsautuminen yhteen tutkimusorganisaatiossa