12.12.2022

Tietokirja-arvostelu: Millään ei ole mitään merkitystä - paitsi jos on

Kirsi Piha, Alma Talent 2022, 378 sivua

Työn merkityksellisyydestä puhutaan ja kirjoitetaan paljon. Frank Martela toteaa: ”Työ on arjen ankkuri ja monelle keskeinen elämän merkityksellisyyden lähde.” Oli kiinnostavaa tarttua Kirsi Pihan tietokirjaan, jossa hän tarkastelee merkitystä kolmella tasolla, ihmisen työntekijän ja yrityksen näkökulmasta. Kirja-arviossani täsmennän tarkastelukulman omaan elämänpiiriin: maratonin mittainen ura HR-tehtävissä ja nyt yrittäjänä kolmannessa elämänvaiheessa.

On huojentavaa, että kirjassa elämän merkitys määritellään sosiaalisessa kontekstissa muuttuvaksi ja yksilön mukaan joustavaksi käsitteeksi. Me voimme elää ja rakentaa uraa kaikissa elämänvaiheissa. Tekemämme valinnat eivät muuraa meitä tiettyyn rooliin, jopa vankilaan, jossa olisimme elämämme sivustakatsojia. Merkitys syntyy ponnistelusta. Kirjan lähtökohta on; ”Millään ei ole mitään merkitystä – paitsi jos on, jos sellaisen itse antaa.

Kirsi Pihan mielestä uteliaisuus synnyttää elämän merkitystä. Se auttaa meitä suhteuttamaan itsemme maailmaan ja samalla tyydyttämään uuden janoamme. Havainto pätee myös omassa elämässäni. Olen edelleenkin kiinnostunut työelämän kehittämisestä, mikä tuo elämääni merkityksen. Eläkeläisen rooli tuntuu vieraalta. Kuinka moni eläkkeelle siirtyvä hylkää oman identiteettinsä: kokemuksensa, koulutuksen, kyvykkyydet, osaamisen, yrittämisen, intohimonsa ja työt, kun sovittautuu ehkä mielikuvissaan ihannoimaansa ja odottamaansa eläkeläisen rooliin? Jos ihminen on roolin vanki , hän ei voi toteuttaa uteliaisuuttaan ja omaa identiteettiään.

Kirsi Piha käyttää kirjassan tarinoita ja hylkää perinteisen lineaarisen elämänkaarifilosofian sekä jaottelun eri kirjainsukupolviin. Oleellisinta tarinoissa on niiden merkitys. Tarve kuulua johonkin on läheisesti yhteydessä tarpeeseen olla merkityksellinen. Jotta voimme olla merkityksellisiä ihmissuhteissa, meidän täytyy kokea arvostusta ja lisätä arvoa. Ihminen ei voi lakata vertaamasta itseään muihin, mutta hän voi lakata toimimasta sen perusteella. Sisäinen vahva kompassi ohjaa elämäämme muuttuvissa elämäntilanteissa.

Me haluamme työskennellä organisaatioissa, jotka tavoittelevat tarkoituksellista olemassaoloa. Purposea Kirsi pohtii mielenkiintoisella tavalla, monista eri näkökulmista ja taluttaa kirjan sivuille joukon alan guruja keskustelemaan lukijan kanssa. Vihdoin lamppu syttyy, ahaa: olemassaolon tarkoitus lähtee organisaation halusta luoda jotain kestävämpää. Johdon on toimittava siinä kuskin paikalla. Olemassa olon tarkoitukseen osallistuu niin ulkopuolinen maailma kuin omat työntekijätkin.
Palveleva johtajuus toteutuu silloin, kun johtaja auttaa yksilöä palvelemaan yhteisöä ja sitä kautta saavuttamaan yhdessä sen, mitä on lähdetty tavoittelemaan. Meidän kannattaisi itse hakea autonomiaa ja vaikuttamista sen sijaan, että odotamme sitä annettavaksi. Jos työpaikalla voi olla autenttisesti oma itsensä, tämä onnistuu.

Kirsi Pihan kirja on ehdottomasti tutustumisen arvoinen asiantuntijoineen ja tarinoineen. Sen avulla työelämää on mahdollista ymmärtää kokonaisuutena. Jatkuvassa muutoksen virrassa en ole ajopuu, vaan voin kirjoittaa omaa uratarinaa, jossa en vain etsi elämän merkitystä vaan pystyn luomaan sitä suhteessa toisiin ja itseeni. Tämä avaa huikaisevan näkymän toimijuuteen.

Arvostelunkirjoitti Marketta Rantama, yrittäjä, hyvän työuran puolestapuhuja , tietokirjailija, HENRYn Pohjois-Savon alueverkoston vetäjä www.markettarantama.fi