28.08.2023

Tietokirja-arvostelu: Johtajan 100 päivää – Miten onnistut uudessa tehtävässä

Maarit Tiililä, Anitta Niemelä, Sari Ajanko. Suomen Liikekirjat, 281 s.

Uuden työn aloitus on aina mahtava mahdollisuus kasvaa sekä ihmisenä, että johtajana. Johtajan 100 päivää - kirjan kirjailijat osoittavat tämän todeksi monesta eri näkökulmasta. Sen sijaan, että kirja ohjeistaisi ottamaan uuden tehtävän välittömästi haltuun, rohkaisee se johtajaa tulemaan tietoisemmaksi oman toimintansa vaikutuksista rakentaessa yhteyttä uuteen organisaatioon.

Johtajilta odotetaan hyvin todennäköisesti uudessa tehtävässään ennustettavuutta, suunnan näyttämistä, selkeää päätöksentekoa, aitoa kohtaamista sekä oikeudenmukaisuutta. Monen johtajan työkalupakkiin nämä kompetenssit jo kuuluvat mutta yllätys: aiemmat keinot eivät välttämättä päde uudessa kontekstissa.

Hyväkin johtaja tulee aina astuessaan uuteen johtamistehtävään astuneeksi samalla myös yrityksen aiempaan johtamiskulttuuriin, jonka valossa uuttakin johtajaa tarkastellaan ja arvotetaan. Väärinymmärrysten ja -tulkintojen riski kasvaa, jos johtaja toimii kuten ennenkin, sovittamatta omaa toimintaansa uuteen tilanteeseen. Johtajan 100 päivää -kirja toimii oivallisena peilinä johtajan omalle toiminnalle, asenteille ja ajatuksille, ja auttaa löytämään parhaat keinot päästä pinnan alle, kiinni todellisista tuloksen tekijöistä.

Tämän kirjan avulla johtaja voi välttää yleisimmät virheet, joita uuteen, vaativaan johtamistehtävään siirtyessä helposti tehdään. Kirja välittää lohdullista sanomaa itseltään paljon vaativille johtajille: herkistymällä ihmisyyden äärelle ja antautumalla autenttiseksi johtajaksi, johtamistyöstä paitsi nauttii enemmän, saa paremmin tuloksia aikaan yhdessä muiden kanssa.

Uskon, että kirjaa lukiessa moni saa uusia oivalluksia ja ”enpä ole tuotakaan tullut ajatelleeksi” -kokemuksia. Kirja kehottaa pysähtymään sellaisten asioiden äärelle, jotka tuntuvat jopa itsestäänselviltä. Ne ovat kuitenkin juuri sellaisia asioita, jotka johtaja helposti sivuuttaa ottaessaan haltuun kaiken tuotteista tunnuslukuihin.

Kokeneiden ammatticoachien ja vertaisjohtajien kokemus ja viisaus välittyy läpi kirjan antaen hyvin käytännönläheisiä vinkkejä siihen miten jäsentää omaa toimintaa ja sen vaikutusta muihin. Kirjassa on paljon esimerkkejä erilaisten sidosryhmien kohtaamistilanteista ja välineitä siihen, miten toimia vaikeissakin tilanteissa viisaan johtajan tavoin. Teksti itsessään ei kuitenkaan ole liian viisastelevaa vaan lämpimän järkevää.

Kirja on mukavaa ja helppoa luettavaa. Sävyltään positiinen ja kannustava teksti luo hengähdyshetkiä vaativaan työelämän vaiheeseen, ja toimii paitsi hyvänä oivalluttajana, myös vertaistuen lähteenä. Haastatteluista ja coaching-prosesseista kumpuavat tarinat tuovat lohdullista sallivuutta, ollen täydellistä iltalukemista. Parhaimmillaan tämän kirjan näkökulmien avulla johtaja löytää 100 ensimmäisen päivän lisäksi antoisan ihmisenä kehittymisen matkan, joka kestää ja palkitsee läpi elämän.

Täydellinen johtajankaan ei tarvitse olla. Riittää, että kohtaa tilanteet ja ihmiset rohkeasti ja aidosti uskoen ihmisten haluun ja kykyyn tehdä työnsä hyvin.

Kati Järvinen Bio

Nothing is as permanent as change. Nothing is as interesting as transforming for the better.

Kati is a professional coach (PCC), leadership developer and change facilitator working currently as Talent Development Lead in Wärtsilä Energy where she leads strategic capability development and drives transformational change activities. She has an extensive background in the leadership development and coaching industry (Hanken & SSE, HRM Partners, Sovelto, Business Coaching Center, entrepreneur) and has worked in HRD in different companies (Oriola-KD, VTT, Vaisala, Fortum).

Kati is a mother of three kids and three books, and lives with her family by the sea in Helsinki. In addition to lifelong learning and writing, Kati loves to explore new countries and cultures and transform simple ingredients to wonderful food.

Publications:
Mielekäs työ – Uuden ajan uraopas (Carlsson, Järvinen), Alma Talent 2012
Työn mielekkyyden johtaminen – Käytännön opas (Järvinen), Alma Talent 2016
Pelko pois – Kohti rohkeaa johtamista (Lange, Järvinen), Alma Talent 2019