15.05.2024

Miten vastuullisuutta johdetaan henkilöstökäytännöillä?

Vastuullinen yritys on sosiaalisesti oikeudenmukainen, toimii ympäristön kannalta kestävästi sekä tekee taloudellista tulosta.

Asiakkaat ja lainsäätäjät arvioivat yritysten ja niiden tuotteiden ja palveluiden vastuullisuutta laajemmin kuin koskaan aiemmin, kattaen kaiken raaka-aineiden hankinnasta tuotteiden elinkaaren loppuun asti. Henkilöstö ei itse ehkä vielä ymmärräkään, että kuinka heidän oma työnsä vaikuttaa koko yrityksen vastuullisuuteen.

Sosiaalinen vastuu pelkästään omien työntekijöiden osalta tarkoittaa, että huomioidaan koko työntekijöiden elinkaari. Tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi: Viekö työ voimavarat vai lisääkö se niitä? Kertyykö osaaminen ja taidot niin, että työtä riittää, pitkälle tulevaisuuteen täällä tai muualla? Yrityksen on myös varmistettava, että sen omat ja sen alihankkijoiden työntekijät voivat hyvin ja työskentelevät terveellisissä ja turvallisissa olosuhteissa. Tästäkin on oltava tietoinen. Tietämättömyys ei ole hyväksyttävä tekosyy.

Vaikka koko elinkaaren kattava vertailu on haastavaa, sijoittajat, lainsäätäjät ja suuret asiakasyritykset oppivat nopeasti. Raportointivelvoitteet ja läpinäkyvyys lisääntyvät, ja kolmansien osapuolten tarkastukset vahvistavat tietojen luotettavuutta. Tärkeää ei siksi ole vain raportoida, vaan varmistaa, että toiminta on todellisuudessa eettistä ja ekologisesti kestävää.

Yrityksen kilpailukyky tulevaisuudessa riippuu siis siitä, kuinka hyvin se pystyy mukautumaan uusiin vaatimuksiin ja toteuttamaan kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita. Tämän onnistuu vain, jos henkilöstö tietää mitä tulisi tehdä ja on itsekin kiinnostunut asiaa edistämään.

Henkilöstöammattilaisten rooli

HR:n työtä on vastuullisten henkilöstökäytäntöjen ja -prosessien edistäminen. Näiden avulla HR vaikuttaa merkittävästi yrityksen toimintatapoihin ja niiden johtamiseen. Yrityksen moraali, etiikka, vastuulliset toimintamallit ja prosessit, tai niiden puute, näkyy asiakkaalle ja henkilöstölle.

HR voi johtaa vastuullisuutta esimerkiksi vastuullisen henkilöstösuunnitelman avulla. Sen avulla voidaan tavoitella monimuotoisempaa, yhdenvertaisempaa ja inklusiivista yrityskulttuuria esimerkiksi palkka-avoimuuden, anonyymin rekrytoinnin ja selkeät toimintaohjeet ja tuki esihenkilöille syrjinnän ja häirinnän ehkäisemiseksi. Lakisääteinen yhdenvertaisuussuunnitelmakin käy alkuun hyvin. Tämä on vaan monelta yritykseltä jäänyt muiden töiden jalkoihin.

Vastuullisuutta on myös johdon ja henkilöstön sekä muiden sidosryhmien välinen jatkuva vuoropuhelu ja erilaisten siilojen välisen yhteistyö. HR:n ydintehtäviin kuuluukin tilaisuuksien järjestäminen ja fasilitointi, itse avoimeen keskusteluun osallistuminen sekä selkeä ja tiivis viestintä kaikille sidosryhmille. Jatkuva vuoropuhelu on myös hauskaa ja parhaimmillaan edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Aiemmin mainitsemieni lisäksi konkreettisia keinoja ovat tietysti vastuullisesta toiminnasta palkitseminen, vastuullisten käytäntöjen kouluttaminen tai vastuullisuustavoitteiden lisääminen toimenkuviin.

HR:llä on siis lukuisia keinoja edistää yrityksen kestävyyttä. Aina tämä ei kuitenkaan ole helppoa. Siksi HR:n on tärkeä kehittää myös omaa osaamistaan vastuullisuus- ja kestävyysasioissa sekä muutosjohtamisessa. Parhaimpia ja mukavimpia keinoja lisätä omaa osaamistaan on kuulla mitä muut tekevät ja keskustella niistä.

Tule kuulemaan lisää 4.6.2024 klo 15:00 - 16:00 HENRYn Vastuullisuus ja HR -verkoston webinaariin, jossa pohdimme miten vastuullisuutta johdetaan henkilöstökäytännöillä ja miten ihmiset saadaan mukaan vastuullisuustalkoisiin.

Anu Ennelin
M.Sc kemisti, Vastuutakomon perustaja
Kokenut HR-johtaja, sertifioitu kestävyysvalmentaja ja ilmastovaikuttaja