18.01.2024

Esihenkilö- ja johtamistyön haasteita asiantuntijatyössä

Työelämässä myllertää. Perinteisestä toistuvasta työstä on siirrytty yhä enemmän asiantuntija- ja tietotyöhön, jossa toisto ei tuo enää etua. Uusi tilanne vaatii yleensä uuden ratkaisun, joka vaatii ehkä uutta osaamista ja uudenlaisen tavata toteuttaa työtä. Yhä useampi tekee asiantuntijatyötä, jossa osaaminen ja jatkuva uuden oppiminen ovat keskeisiä vaatimuksia. Osaamistarpeita on toki selvitetty vuosikaudet, mutta nykyinen toimintaympäristö muuttuu niin nopeasti, että iso osa uudesta tiedosta on hankittava ”lennossa”, samalla kun uutta työtä kehitetään ja toteutetaan.

Työtä tehdään tiimissä, jolloin oppiminenkin tapahtuu tiimissä. Tai uutta tietoa voi toki kukin tiimin jäsen hankkia itse, mutta tiedon hyöty tulee vasta siitä, kun tietoa jaetaan ja sovelletaan yhdessä tekemiseen. Tähän tiimi tarvitsee uusia toimintatapoja, joita jokaisen tiimin jäsenen pitää hallita. Näitä ovat esimerkiksi yhteiset ongelmanratkaisumenetelmät, kokeilukäytännöt, retrot, luovan ajattelun keinot ja jatkuvan parantamisen mallit. Nämä ovat älyllisiä työkaluja, joilla luodaan uutta osaamista hankitusta tiedosta.

Tiimit eivät enää muodostu vain erilaisista persoonallisuuksista, vaan jäsenet voivat edustaa eri kansallisuuksia ja kulttuureja, eri osaamisia ja asiantuntijuusaloja, olla fyysisestikin eri maissa ja eri kulttuureissa. Yhteinen kieli on yleensä englanti, mutta se voi olla jokaisen jäsenen kakkoskieli. Tämä asettaa vuorovaikutukselle ja viestinnälle haasteita. Tämä asettaa myös esimies- ja johtamistyölle isoja haasteita. On varmistettava, että jokainen ymmärtää tavoitteita ja uusia asioita samalla tavalla, sitoutuu yhteiseen tavoitteeseen ja hankkii tavoitteen kannalta oikeaa osaamista. Esihenkilön on varmistettava, että tiimissä on riittävästi tavoitteiden kannalta oikeaa osaamista. Hyvä fasilitoija, esim. esihenkilö, tiimin vetäjä tai joku tiimin jäsen vuorollaan, voi ohjata tiimiä löytämään hankkimastaan uudesta tiedosta yhteisen näkemyksen ja yhteisen ratkaisun.

Lähes jokainen yritys valittaa tänään osaajapulasta. Nuoret hakeutuvat sellaisiin työpaikkoihin, joissa he voivat oppia jatkuvasti uutta - muiden osaajien kanssa. Hyvän tiimin ohella halutaan myös esihenkilön tukevan omaa oppimista ja auttavan löytämään itselle sopivia oppimisreittejä. Johtaminen on avainasemassa työssä viihtymisessä. Perinteisesti johtamisen tehtävä on varmistaa, että olemassa olevilla resursseilla saavutetaan mahdollisimman suuri tuotto sijoitetulle pääomalle. Kun keskeinen resurssi ovat ihmiset ja heidän osaamisensa ja kykynsä oppia uutta, sisältää johtamistyö paljon ihmisten johtamista. On osattava johtaa osaamista ja oppimista, on osattava johtaa uuden luomista ja innovaatioita ja on osattava johtaa yhteistyötä erilaisten osaajien kesken. On ymmärrettävä erilaisia ihmisiä ja heidän tarpeitaan. On myös osattava luoda innostava ilmapiiri, jossa jokainen haluaa ratkaista asiakkaan ongelman ja saavuttaa yhdessä yhteiset tavoitteet. On osattava tukea koko tiimiä osaamisen hankkimisessa ja hyödyntämisessä.

Esihenkilöt ja johtajat tarvitsevat uusia taitoja. Organisaatio tarvitsee myös uusia toimintatapoja ja rakenteita. Työpaikoista pitää kehittää myös oppimispaikkoja. HR on se sisäinen asiantuntija, joka voi tuoda organisaatioon uusia toimintamalleja, uusia oppimistapoja ja uusia väyliä hankkia osaamista ja kehittää näitä varten tarvittavia rakenteita. HR koordinoi parhaita käytäntöjä ja varmistaa, että kaikilla on riittävästi yhteisiä älyllisiä työkaluja, jotta myös tiimit voivat toimia tehokkaasti yhteistyössä ja ihmiset siirtyä helposti tiimistä toiseen. HR voi myös varmistaa, että johto ja esimiehet omaksuvat tarvittavat taidot ja kykenevät hoitamaan asiantuntijaorganisaation ihmisiin ja oppimiseen painottuvaa johtamista.

HR:llä on merkittäviä tehtäviä asiantuntijaorganisaatiossa. Ne edellyttävät myös HR:ltä lisäosaamista, ymmärrystä liiketoiminnasta ja edelläkävijyyttä uuden teknologian ja uusien menetelmien sekä uusien toimintatapojen hyödyntämisessä. Kun monessa yrityksessä on vain kaksi resurssia: raha sekä ihmiset ja ihmisten osaaminen, voisi olettaa, että joka organisaatiossa myös HR olisi tärkeä osa johtoryhmää siinä missä talouskin. Kun aiemmin linjajohdosta, esim. tuotannosta tai markkinoinnista noustiin ylimpään johtoon, olisi luontevaa ajatella, että asiantuntijatyössä ihmisten, osaamisen ja oppimisen johtamisen hallinta olisi samalla tavalla reitti ylimpään johtoon ja myös hallitustyöhön.

Tule kuulemaan lisää HENRYn aamuwebinaariin 8.2.2024 klo 9:00-10:00: Osataanko oppimista johtaa suomalaisilla työpaikoilla?

Leenamaija Otala
Karoliina Jarenko