05.12.2023

Yritysten monimuotoisuus ja inklusiivisuus - Tie kohti menestyvää työympäristöä

Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen yrityksissä on avain menestykseen ja kestävään kasvuun. Vaikka tämä voi tuntua valtavalta haasteelta, se tarjoaa myös valtavia mahdollisuuksia organisaatioiden kehittymiselle, innovaatioille ja työhyvinvoinnille.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että monimuotoinen työympäristö, joka arvostaa ja antaa tilaa erilaisille näkökulmille ja taustoille, tuottaa parempia tuloksia. Mutta mitä monimuotoisuus ja inklusiivisuus tarkoittavat käytännössä ja miten yritykset voivat aktiivisesti edistää näitä arvoja?

DEIB-toimenpiteet osaksi arkea ja organisaatiokulttuuria

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus eivät kehity päälle liimatuilla toimenpiteillä, vaan inklusiivisuus tulisi olla osa organisaatiokulttuuria ja sen kehittämistä. Avoin dialogi ja tiedon jakaminen henkilöstön kesken ovat perusta muutokselle. Tavoitteena on luoda turvallinen ja kannustava ilmapiiri, jossa kaikki voivat ilmaista itseään vapaasti ja tulla kuulluksi.

Monimuotoisuuden edistäminen alkaa sitoutumisesta ja aktiivisista toimenpiteistä. Inklusiivisen kulttuurin rakentaminen vaatii johdon sitoutumista ja esimerkillistä johtajuutta. Johto voi edistää monimuotoisuutta vahvistamalla arvoja ja toimimalla roolimalleina. Heidän tulee luoda mahdollisuuksia erilaisten äänien kuulemiseen ja edistää avointa ja kunnioittavaa keskustelua organisaatiossa.

Olemme kaikki erilaisia, ja se on hyvä asia

Monimuotoisuus ei rajoitu vain sukupuoleen, ikään tai etniseen taustaan. Se kattaa laajasti erilaiset kulttuurit, kokemukset, ajattelutavat, persoonallisuudet, fyysiset eroavaisuudet jne. Ihan jokainen työntekijä on yksilö ja tuo työyhteisöön omat vahvuutensa ja näkökulmansa. Jos aiemmin rekrytoinneissa oli tavoitteena löytää mahdollisimman sopiva ”culture fit”-tyyppi, voisiko näkökulmana ollakin löytää tyyppi, joka olisi ”culture add”? Eli henkilö, joka tuo tiimiin ihan uutta näkökulmaa.

Työyhteisössä on tärkeää tunnistaa tiedostamattomat ennakkoluulot ja varmistaa, etteivät ne vaikuta päätöksiin tai käytäntöihin. Tämä vaatii esim. koulutusta ja tietoisuuden lisäämistä henkilöstön keskuudessa. Tietoisuuden lisäämisen ja dialogin aloittamisen avuksi on onneksi saatavilla tehokkaita työkaluja.

DEI-kehittäminen on jatkuva prosessi – aloita siitä mistä olet

Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden kehittäminen on jatkuva matka, johon yritysten on sitouduttava pitkäjänteisesti. Haasteet voivat olla moninaisia, mutta palkinnot ovat merkittäviä: enemmän innovaatioita, tehokkaampi ongelmanratkaisu ja ennen kaikkea, motivoituneempi työyhteisö ja viihtyisämpi työympäristö kaikille.

Tärkeää on aloittaa jostakin ja mahdollisimman pian. Yhdelläkään organisaatiolla ei pitäisi olla varaa olla ottamatta henkilöstön koko monimuotoisuuden potentiaalia käyttöön. Pienilläkin teoilla ja asenteilla on suuri merkitys. Yhdessä toimimalla voimme luoda työympäristön, jossa jokainen on arvokas ja tervetullut osa tiimiä.


Jenni Pitkänen

Jenni Pitkänen työskentelee Teknologiateollisuus ry:ssä työelämän kehittämisen johtavana asiantuntijana. Pelkästään teknologia-alalla tarvitaan seuraavan kymmenen vuoden aikana 130.000 uutta työntekijää. Sen lisäksi, että tarvitsemme työhön johtavaa maahanmuuttoa, meidän pitää luoda työelämä, jossa ihmiset pysyvät työkykyisinä ja pääsevät loistamaan omana itsenään ja omilla vahvuuksillaan. Teknologiateollisuus ry tukee suomalaisen työelämän monimuotoisuuden kehittämistä projektissa, jossa tarjoamme maksutta organisaatioiden käyttöön vaikuttavan ja tehokkaan dialogityökalun monimuotoisuuden kehittämiseen.

Lue lisää projektista täältä.