11.12.2023

Ratkaise haasteet viisaasti: Kehitä päätöksenteon taitoja työelämässä

Onko sinunkin to do-listallesi vyörynyt monimutkaisia, kompleksisia, vaikeita ja paineen alla tehtäviä päätöksiä? Muista, että et ole yksin, vaikka toisinaan ehkä siltä tuntuukin. Tunne kertoo, että tunnistat vastuun, välität ja tiedostat päätöksentekoon liittyvät riskit.

Muistatko vielä muutaman vuoden taaksepäin, kun kiinalainen lääkäri Li Wenliang varoitti tappavasta koronaviruksesta? Hänet erotettiin. Informaatio ei sopinut siihen päätöksenteon viitekehykseen, mitä haluttiin kuulla. Elämme aikaa, jossa taitava päätöksenteko on kriittinen työelämätaito. Ei siis ihme, että useat eri työelämäntutkimukset ovat nostaneet päätöksentekotaidon yhdeksi keskeisimmäksi työelämän taidoksi. Työssäni työpsykologina ja organisaatiokonsulttina hämmästelen toistuvasti, miten vähän työpaikoilla puhutaan tai kehitetään päätöksentekoa, saati tiedostetaan siihen liittyviä psykologisia lainalaisuuksia.

Kuulen usein tarinoita, joissa tunnistetaan päätöksentekoa heikentäviä elementtejä. Tässä niistä muutamia, joita ehkä sinäkin saatat tunnistaa.

• Ei kysytä tai kuunnella, toisin sanoen ei osallisteta muita päätöksentekoon.
• Tyrmätään normista poikkeavat ideat ja eri näkökulmat.
• Paineistetaan päättämään heti, vaikka todellisuudessa olisi mahdollisuus ottaa aikalisä.
• Luodaan pelkoa vääristä päätöksistä, puhutaan enemmän riskeistä kuin päätöksen luomista mahdollisuuksista.
• Tehdään aina niin kuin ennenkin, ei tunnisteta tai ei haluta tarkastella toimintatapoja uudelleen.
• Syynätään vaihtoehdot viimeiseen asti, jolloin löytyy aina uutta syynäämistä ja asiat venyessään ehtivät muuttumaan moneen kertaan.
• Ei luoda riittävää tilannekuvaa. Päätöksissä mukana olevat ihmiset ovat jo lähtötilanteessa hataralla pohjalla.
• Virallinen tai epävirallinen auktoriteetti jyrää muiden näkökulmat. Ihmisillä on olo, että ei kannata edes sanoa, kun henkilö x kuitenkin sanoo viimeisen sanan, miten edetään.
• Ei tunnisteta tilanteita, joissa on vaikuttamisen paikka. Toisaalta ei myöskään luoda tasapuolisesti. mahdollisuutta päästä vaikuttamaan päätöksiin. Keskustellaan niiden kanssa, joiden kanssa on totuttu keskustelemaan.
• Ei anneta arvoa intuitiolle eikä luoda tunneilmastoa, joka mahdollistaa rikkaan ja moniäänisen keskustelun.

Mikäli tunnistit edellä mainittuja tilanteita, olet ottanut jo ensimmäisen askeleen kehittämisessä. Päätöksenteko on sekä yksilön että yhteisön taito ja helpointa on aina aloittaa treenaaminen itsestä. Päätöksenteon ytimessä on itsensä tunteminen. Mitä paremmin tuntee itseään, sitä paremmin tuntee myös muita ja onnistuu luomaan puitteita hyvälle päätöksenteolle. Tärkeää on ymmärtää, että viime kädessä päätöksen hyvyys tai huonous kuitenkin määrittyy vasta tehdyn päätöksen jälkeen. Lähtökohtaisesti ihmiset pyrkivät aina tekemään hyviä päätöksiä. Hyväkin päätöksentekoprosessi voi johtaa huonoon päätökseen tai tilanteeseen, jossa ratkaisu näyttäytyy eri suunnilta katsottuna hyvänä tai huonona, tai joltain siltä väliltä.

Usein hyvää päätöksentekijää kuvataan ihmisenä, jolla on hyvä itsetunto ja hän kykenee suhtautumaan niin omiin kuin muidenkin huonoihin päätöksiin myötätuntoisesti ja rakentavasti. Muita ominaisuuksia on avarakatseisuus, myönteinen uteliaisuus muiden ajattelua kohtaan ja kyky vaihtaa omaa näkökulmaa tarpeen tullessa.

Kun päätöksenteon taitoja haluaa kehittää, on hyvä tunnistaa päätökseen liittyviä eri vaiheita. Näitä ovat mm. tiedon hakeminen, tiedon yhdistely ja analysointi, intuition, järkeilyn ja tunteiden roolin tiedostaminen ja hyödyntämien, päätösvalinta ja valinnan reflektointi ja päätökseen sitoutuminen. Päätöksentekotaidon kehittämisen voi aloittaa esimerkiksi, miettimällä omia vahvuuksia ja ei niin toimivia rutiineja kunkin elementin osalta.

Kiinnostuitko kehittämään päätöksentekotaitojasi? Liity mukaan HENRYn aamuwebinaariin "Ratkaise haasteet viisaasti: Kehitä päätöksenteon taitoja työelämässä" torstaina 24.1.2024 klo 9–10. Voit osallistua myös luonnon helmassa metsäpolulla kävellen ja kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa oivaltamaan ja oppimaan!

Hanna Poskiparta, Valmentaja, coach ja työpsykologi, Novetos Oy