23.08.2023

Työturvallisuuslaki muuttui kesällä 2023: vuorovaikutuksen epäkohdat ovat nyt myös lain silmissä riski

Työturvallisuus on aina ollut keskeinen osa työelämää. Mutta vuonna 2023 työturvallisuuslaki on ottanut merkittävän askeleen eteenpäin tunnustaen, että vuorovaikutuksen epäkohdat ovat nyt myös lain silmissä riski. Tämä on merkittävä muutos, joka korostaa psykososiaalisen kuormituksen merkitystä työpaikoilla.

Mitä on psykososiaalinen kuormitus?

Psykososiaalinen kuormitus viittaa työn järjestelyyn, työn sisältöön ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviin tekijöihin, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista työkuormitusta. Tämä voi sisältää esimerkiksi kohtuuttoman aikapaineen, epäselvät tehtäväkuvat tai jatkuvat vaikeat vuorovaikutustilanteet.

Miksi tämä on tärkeää?

Uudistettu työturvallisuuslaki korostaa, että työnantajan on nyt otettava huomioon paitsi fyysiset riskit, myös psykososiaaliset riskit. Näin ollen työnantajan on aktiivisesti puututtava ja ehkäistävä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa henkistä tai emotionaalista stressiä työntekijöille.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Työnantajan on nyt entistä tärkeämpää toimia ennakoivasti ja tarpeen mukaan puuttua työpaikan epäkohtiin, jotka voivat aiheuttaa psykososiaalista kuormitusta. Ennakoivat toimet voivat tarkoittaa esimerkiksi esihenkilöille sekä työyhteisöille suunnattuja vuorovaikutusvalmennuksia tai laajempia hankekokonaisuuksia, joilla vaikutetaan työyhteisön toimintatapoihin ja kulttuuriin.

Lopuksi

Työturvallisuuslaki 2023 on merkittävä askel kohti turvallisempaa ja terveellisempää työympäristöä. Se tuo julki sen, että henkinen hyvinvointi on yhtä tärkeää kuin fyysinen turvallisuus. Työnantajien, työntekijöiden ja työyhteisöjen on nyt aika yhdessä tunnistaa ja puuttua psykososiaalisen kuormituksen aiheuttamiin riskeihin ja luoda työpaikkoja, joissa jokainen voi kukoistaa.

Kuten fyysisen työturvallisuuden tapauksessa, niin myös psykososiaalisen kuormituksen kannalta on tehokkainta toimia ennakoivasti.

Markku Lahtinen, TkL
Ahaa Vision Oy


Lähteet:
"Psykososiaalisen työkuormituksen valvonta", Sosiaali- ja terveysministeriö, 2018, sivut 6-8
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/198601/Psykososiaalisen_tyokuormituksen_valvontaohje/

Hallituksen esitys HE 306/2022 vp
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_306+2022.aspx#PerusteluOsaPerustelut

Lakimuutos 1. päivänä kesäkuuta 2023
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230222