12.06.2023

Uudistu ihmiset ja osaaminen edellä – henkilöstöjohtaja kasvun katalysaattorina

Yritykset kohtaavat tänä päivänä muutoksia ennen näkemättömällä tahdilla. Uudet teknologiat, geopoliittinen tilanne, ilmastonmuutos ja kuluttajien muuttuvat mieltymykset vaikuttavat maailmanlaajuisesti. Nykypäivän johtajat joutuvatkin navigoimaan dynaamisemmassa toimintaympäristössä kuin koskaan ennen. Kertaluontoisten kehityshankkeiden sijaan on keskityttävä uudistumiskyvyn kehittämiseen yli organisaatiorajojen.

Uudistumiskyky edellyttää johtoryhmiltä proaktiivista eteenpäin katsomista ja yhdessä tekemistä. Total Enterprise Reinvention -tutkimuksemme mukaan vain 5 % globaaleista organisaatioista lähestyy uudistumiskyvyn kehittämistä kokonaisvaltaisesti.

Onnistujia yhdistää kyky kehittää samanaikaisesti digitaalisia ratkaisuja ja henkilöstön osaamista. Yhdistämällä datan, teknologian ja ihmisten kasvupotentiaalin yritykset voivat lisätä tuottavuuttaan jopa 11 %. Mikäli henkilöstöä ei huomioida, tuottavuusetu jää vain 4 prosenttiin. Ihmislähtöisyydellä on siis muutostilanteissa erityisen ratkaiseva rooli.

Osaamisen kehittämisen strategia on edellytys toimivalle liiketoimintastrategialle

On selvää, että henkilöstöjohtajien merkitys yrityksissä on vahvistunut. Heillä on parhaimmillaan hyvä kokonaiskuva organisaation eri toiminnoista ja mahdollisuus tunnistaa uusia tapoja luoda arvoa toiminnalliset rajat ylittävässä kehittämisessä.

The CHRO as a Growth Executive -tutkimuksemme mukaan kuitenkin vain 29 prosentilla henkilöstöjohtajista on edellytykset toimia moderneina ja uusiutumiskykyisinä kasvujohtajina. Olemme tunnistaneet kaksi tärkeää ominaisuutta, jotka erottavat nämä huippuosaajat muista – heidän osaamisensa ja verkostonsa.

Selkein kasvuorientoituneen HR-johtajan merkki on osaamisen kehittämisen sitominen osaksi liiketoimintastrategiaa ja jatkuvan oppimisen kulttuurin rakentaminen. Lisäksi korostuvat henkilöstöjohtajan liiketoiminta- ja talousosaaminen sekä kyky valjastaa koko johtoryhmä muutoksen ajuriksi. Omasta osaamisesta on pidettävä huolta verkostoitumalla muiden henkilöstöjohtajien ja sidosryhmien kanssa.

Henkilöstöjohtajalla on rooli kasvuun tarvittavien olosuhteiden luomisessa

Tutkimuksemme mukaan yli puolella henkilöstöjohtajista ei ole ympäristön tarjoamia edellytyksiä vaikuttaa organisaation uudistumiseen ja kasvuun, vaikka heillä olisikin tehtävään oikea osaaminen ja hyvät verkostot.

Jokaisen johtoryhmän jäsenen tulisi miettiä sitä, kuinka henkilöstöjohtaja valjastetaan kasvun katalysaattoriksi. Henkilöstöjohtajalle tämä on oiva mahdollisuus auttaa ratkaisemaan systeemisiä haasteita laajemmin yrityksen sisällä, toimialassa ja ympäröivässä yhteiskunnassa.

Miten henkilöstöjohtaja edesauttaa uudistumista ja kasvua?

1. Ihmisten kasvupotentiaalin asettaminen keskiöön: Ylimmän johdon tulee tunnistaa osaamisen kehittämisen merkitys muutosta ajavana voimana ja kilpailuetuna.
2. Johtoryhmän saumaton yhteistyö: Uudistuminen onnistuu vain, kun johtajat irtautuvat siiloistaan ja tekevät aidosti yhteistyötä yhteisen tavoitteen eteen.
3. Innovaatiokulttuurin kehittäminen: Johdon on omalla esimerkillään näytettävä uudistumishalukkuuttaan, innostettava henkilöstöä ja annettava heille resurssit ja vapaus innovaatioiden kehittämiselle.
4. Verkostoituminen ja kumppanuudet: Verkostojen rakentaminen yli organisaatio- ja toimialarajojen mahdollistaa laajemman vaikuttamisen ja innovaatioyhteistyön strategisten kumppanuuksien avulla.
5. Muutoksen johtaminen tietoon pohjautuen: Muutosta voidaan mitata yhtä tiukasti kuin taloutta. Henkilöstöltä säännöllisesti kerättävä palaute ja heidän osallistamisensa muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen rakentavat pohjan kestävälle uudistumiselle.

Kirjoittajat:
Riikka Hyytiäinen on Accenturen Suomen strategia- ja konsultointiyksikön johtaja ja Mari Laukkanen Suomen talent & organization konsultointiyksikön johtaja.

Lähteet:
‐ The CHRO as a Growth Executive. Accenture 2023. Lue julkaisu.
‐ Total Enterprise Reinvention. Accenture 2023. Lue julkaisu.