14.06.2023

Työkykyjohtamisessa kyse on aina muutoksesta - Miten johdetaan vakiinnutettu muutos?

Myös työkykyjohtamisessa muutos on pysyvää, jatkuvaa ja joka tasolla tapahtuvaa, koska sen tulisi olla suoraan yhteydessä organisaation strategiaan ja sitä kautta pystyä vastaamaan muutoksiin toimintaympäristössä ja asiakastarpeessa.

Organisaation avainhenkilöiden sitoutuminen on keskeistä. Jos näin ei ole, ei kannata lähteä uudistamaan, koska siitä tulee todennäköisesti uuvuttavaa puuhastelua.

Vain toiminnaksi vakiintunut muutosprojekti kannattaa. Muu on resurssien, rahan, ajan ja hermojen hukkaan heittämistä ja vie henkilöstön motivaatiota tulevilta muutosprojekteilta. Kannattaa siis johtaa alusta loppuun ponnekkaasti.

Keskeistä on myös se, että organisaatio itse osaa johtaa tavoitetilansa mukaisesti organisaatiotaan - ettei esimerkiksi konsultti tuota pöytälaatikkoon malleja tai yksittäisiä työkaluja, joita ei voi, osata tai kannata hyödyntää arjen toiminnassa. Keskeistä on, että muutosprojektien aikana organisaation kyvykkyys uuteen johtamismalliin kasvaa ja opitaan näkemään metsä puilta.

Kulttuuriin panostaminen on avainroolissa, jotta rakennetaan tavoitekulttuuriin sopiva ja tuottavuuteen positiivisesti vaikuttava muutos.

Henkilöstön muutoskyvykkyyteen vaikutetaan myös vakiinnutusvaiheessa. Vakiinnuttamista helpottaa, jos jo alkuvaiheessa omaksutaan muutosjohtamisen näkökulma pitkän tähtäimen suunnitelman pohjalta (esim. nykytilan analyysivaiheessa tai mittausjärjestelmän kehittämisvaiheessa).

Lisää aiheesta HENRYn aamuwebinaarissa 7.9.2023 klo 9:00-10:00: Systeeminäkökulma takaa vaikuttavan strategisen työkykyjohtamisen - mitä se käytännössä tarkoittaa?

Kati Räfsten, Työkykyjohtamisen asiantuntija, Emkine Oy
Kiia Kuisma, Työkykyjohtamisen asiantuntija, Emkine Oy