21.03.2023

Osaajapula - Työantajien mahdollisuudet ja vastuu

Yksittäisen työyhteisön kannalta osaajapulan ratkaisu edellyttää kahden tekijän yhteisvaikutusta. Ensinnä henkilöstön nykyisen kokonaisosaamisen (määrä x laatu) tulee olla tarpeiden mukainen. Toinen tekijä on työyhteisön toimintakyky, joka koostuu esimerkiksi ilmapiiristä, kannustavuudesta, oppimiskyvystä ja halusta, prosesseista ja johtamisen laadusta. Lisäksi on ymmärrettävä, että kaikki mainitut ovat dynaamisia eli ajassa muuttuvia tekijöitä. Tarvitsemme siis ennakointia ja jatkuvaa työtä edes paikalla pysymiseen, saati kehittymiseen.

Työnantajien oppimisinvestoinnit vain 5% kokonaisuudesta

Sitran mukaan käytämme Suomessa suuruusluokkaa 20 miljardia euroa oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja työelämään. Henkilöstön koulutukseen mainitusta summasta käytetään vain yksi miljardi eli viisi prosenttia. Kaikki työelämän oppiminen ei toki näy koulutuskuluina, mutta kuitenkin.

Fakta on, että valtaosan kaikesta työssämme tarvittavasta opimme vasta työelämässä. Tutkintoja voi verrata ”ajokortteihin”, jotka antavat valmiuden aloittaa työelämässä oppiminen. Huippuosaajat eivät tule kouluista, eivät edes parhaista yliopistoista. Esitetyn pohjalta edellä mainitut luvut ovat kovasti alakanttiin –suorataan käsittämättömiä.

Meillä on käsissämme valtava ongelma, mutta samalla myös suuri mahdollisuus.

Kansallinen koulutusjärjestelmämme luo jatkossakin työelämän osaamisperustaa, mutta yksittäisten yritysten strategiset kilpailukyvyt ja -edut pitää luoda työyhteisön omien toimenpiteiden avulla. Työmarkkinoiden tarpeet muuttuvat koulutustarjontaa nopeammin ja konkreettiset osaamistarpeet ovat vahvasti yrityskohtaisia. Yritykset ovat itse vastuussa kilpailukyvystään, siksi niiden on otettava vastuu myös oman henkilöstön kyvykkyyksistä. Tässä avuksi tulee strateginen oppiminen.

Strategisen oppimisen teesit osaajapulan ratkaisemiseksi

  • Investoidaan yksilöiden ja koko yhteisön relevanttiin oppimiseen
  • Rekrytoidaan oppimishaluisia huippuosaajien sijaan
  • Parannetaan työyhteisön kokonaistoimintakykyä

Juha Koskinen – tietokirjailija ja strategisen oppimisen tienraivaaja

Ilmoittaudu jo nyt!
Kestävää kilpailuetua strategisella oppimisella -koulutusohjelma alkaa 8.9.2023. Se on kompakti neljä kertaa kahden tunnin koulutuskokonaisuus henkilöstöjohdolle ja kehittäjille

Sinulle, joka haluat erityisen mahdollisuuden kehittyä työssäsi, avartaa ajatteluasi, vahvistaa kokonaisuuksien hallintaa, toimia suunnannäyttäjänä ja samalla vahvistaa rooliasi. Saat kokonaiskuvan strategisen oppimisen soveltamismahdollisuuksista ja opit hyödyllisiä käytännön työkaluja ja toimintatapoja.