12.12.2022

Johdathan organisaatiosi osaamista?

Työelämän ja osaamisen murroksesta on puhuttu jo kauan. Itse uskon suurimpien muutoksien olevan vasta tuloillaan. Murros tulee vauhdittamaan organisaatioiden muutosprosesseja kovalla vauhdilla ja vaikuttamaan vahvasti HR-johtajien ja liiketoimintajohtajien arkeen. Organisaatioiden tulee viedä strateginen osaamisen johtaminen liiketoiminnan ytimeen, sillä osaamisesta on tullut strateginen kilpailuvaltti.

Mitä on osaamisen johtaminen?

Osaamisen johtaminen on kovan luokan strategista osaamista, joka vaikuttaa koko liiketoiminnan menestymiseen. Osaamisen johtaminen on toimintaa, jolla huolehditaan oikeanlaisen osaamisen olemassaolosta päivästä, viikosta, kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Osaamisen johtamisen tuleekin olla vahvasti jokaisen HR- ja liiketoimintajohtajan tekemisen ytimessä. Tällöin organisaation koko kilpailukyky säilyy ja kasvu mahdollistuu.

Osaamisen johtamisen tulisi näkyä organisaatioissa kaikissa sen henkilöstön työsuhteiden eri vaiheissa. Tällöin puhutaankin osaamisen elinkaaren johtamisesta. Organisaatioiden on pohdittava jatkuvasti, mitä strategista osaamista organisaatiossa on milloinkin. On myös pohdittava, minkälaista osaamista tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa ja miten osaamista kehitetään tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Osaamistarpeet muuttuvat toisinaan nopeallakin syklillä.

Osaamisen hankkiminen on kriittinen tekijä osaamisen johtamisen alkupäässä. Organisaatioon tulee osata rekrytoida oikeanlaista osaamista oikea-aikaisesti parhain mahdollisin keinoin.

Kun organisaatioon on saatu hankittua oikeanlaista osaamista, tätä pitää osata myös kehittää. Hyvistä osaajista halutaan pitää kiinni ja parhaiten tämä onnistuu panostamalla johtamiseen.

Organisaatioissa tulee vastaan myös tilanteita, joissa nykyosaamisesta pitää luopua. Tällöin on tärkeää huolehtia siitä, että luopumisen prosessit hoidetaan vastuullisesti ja yksilöä kunnioittaen.

Miten johtaa osaamista?

Osaamisen johtaminen on yksi organisaatioiden haastavimmista ja tärkeimmistä johtamisen osa-alueista. Organisaation strategiset kyvykkyydet rakentuvat nimittäin sen yksilöiden osaamisesta käsin.

Organisaatioiden osaamistarpeet saattavat muuttua nopeasti ja samalla strategisten kyvykkyyksien kehittäminen vie aikaa. Organisaatioissa tärkeintä on pystyä määrittämään se, mitä asiakkaat tulevaisuudessa arvostavat.
Sen jälkeen on pohdittava, kuinka toiveisiin ja tarpeisiin voidaan vastata. Pitääkö organisaatiossa tehdä muutoksia, vai ollaanko jo oikealla tiellä?

Haluamme haastaa kaikki HR-johtajat pohtimaan yhdessä sitä, missä juuri sinun organisaatiosi nykyosaaminen on suhteessa liiketoiminnan strategisiin tarpeisiin 3–5 vuoden aikajänteellä?

Keräämme tietoja eri organisaatioista ja jaamme tulokset HENRYn webinaarissa ensi keväänä. Vastaathan siis kyselyymme alkuvuodesta, jotta tulokset ovat mahdollisimman kattavat ja antavat hyvän lähtökohdan oman organisaatiosi tilanteen arviointiin.

Ihanaa joulun odotusta!

Laura Sydänmaanlakka, Director Customer Success

Laura toimii Sarasella asiakastyön ja myynnin kehittämisestä vastaavana johtajana. Lauran intohimona on auttaa yrityksiä menestymään heidän muutos- ja uudistumistarpeissa muuttuvassa työelämässä osaamisen elinkaaren johtamisen palveluratkaisuilla sekä tukea yksilöiden urajohtamista ja kyvykkyyksien kasvattamista. Laura syttyy sykähdyttävästä asiakaskokemuksesta, hyvästä johtamisesta ja asiakkaille kokonaisratkaisujen luomisesta!

Saranen on näkemyksellinen osaamisen johtamisen kumppani. Teemme täydellä sydämellä työtämme osaamismurroksen ja osaamisen johtamisen ytimessä. Asiakkaamme näkevät meidät työmarkkinoiden ja työelämän edelläkävijöinä ja huippuasiantuntijoina. Kaiken toimintamme ytimessä on vahvasti myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen.