19.12.2022

HR:n digitalisaatio tuo tehoja mutta kohtaamisilla on yhä paikkansa

HR-osastoilla puhaltaa lähitulevaisuudessa vahva muutoksen tuuli. Tuoreen kansainvälisen kyselyn mukaan yli puolet eurooppalaisista yrityksistä aikoo jatkossa keskittyä aiempaa enemmän henkilöstöhallinnon prosessien digitalisoimiseen. Suomalaisyrityksistä HR:n digitalisaatioon on aikeissa panostaa neljä kymmenestä.

Tiedot käyvät ilmi konsernimme teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi yli 4000 työnantajaa sekä yli 10 000 työntekijää eri puolilla Eurooppaa. Tutkimus edustaa paikallisia työmarkkinoita sukupuolen, iän ja koulutuksen suhteen.

Kasvokkaisilla kohtaamisilla iso merkitys erityisesti uran alussa ja lopussa

Kiinnostus HR-prosessien digitalisointiin on nousussa kaikkialla, mutta samaan aikaan on syytä löytää tasapaino sähköisen ja kasvokkaisen kanssakäymisen välillä.

Vaikka digitaalisuus tuo työhön tehokkuutta ja hybridityö on suosiossa, esimerkiksi perehdytyksessä, rekrytoinnissa ja lähtöhaastatteluissa kasvokkainen kohtaaminen on edelleen arvokasta. Samoin kehityskeskusteluissa työntekijä ei halua vain nähdä numeroita ruudulla, vaan haluaa keskustella kehittymisestään henkilökohtaisesti esihenkilönsä kanssa.

Sukupolvierot huomioitava johtamisessa

Digitalisaatio on muutosvoima, johon eri ikäiset työntekijät suhtautuvat omalla tavallaan. Kyselyn mukaan alle 35-vuotiaista eurooppalaistyöntekijöistä yli puolet kokee, että digitalisaatiota tulisi edistää työpaikalla.

Kaikista nuorimmissa ikäluokissa, diginatiivien joukossa, sähköisten välineiden arvostus on korkeaa. Alle 25-vuotiaat työntekijät suosivat digitaalisia työkaluja myös rekrytoinnissa, palkitsemista koskevassa viestinnässä, työterveydessä, kehityskeskusteluissa ja lähtöhaastatteluissa, toisin kuin heitä vanhemmat.

Eri-ikäisten työntekijöiden valmiudet omaksua digitaalisia työkaluja on ilmiö, joka vaikuttaa esihenkilöiden jokapäiväiseen työhön. Elämme myös tämän suhteen hybridiaikaa: HR:n tulisi tarjota vaihtoehtoja sekä diginatiiveille että perinteisempiä työkaluja suosiville.

Digitaalisuus kuuluu kaikenkokoisille yrityksille

Sähköiset työkalut eivät ole vain suuryritysten keino tehostaa toimintaansa. Kyselymme mukaan HR-prosessien digitalisoiminen on työn alla kaikenkokoisissa eurooppalaisyrityksissä.

Suurista, yli 1 000 työntekijää työllistävistä yrityksistä, seitsemän kymmenestä aikoo tehdä asialle jotain lähitulevaisuudessa ja 500–900 työntekijän yrityksistäkin lähes yhtä moni. Myös pienistä ja keskisuurista yrityksistä kuusi kymmenestä aikoo panostaa henkilöstöhallinnon digitalisoimiseen lähitulevaisuudessa.

Kyselytutkimus HR-prosessien digitalisoimisesta toteutettiin huhti–toukokuussa 2022 Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Norjassa, Puolassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa ja Sveitsissä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 10 119 työntekijää 4 371 yrityksessä. Tutkimuksen toteutti SD Worxin toimeksiannosta tutkimusyhtiö iVox.

Hanna Mattinen

Kirjoittaja Hanna Mattinen on Suomen SD Worxin maajohtaja. Mattisella on yli 20 vuoden kokemus digibisneksestä ja erityisesti HR:n sekä palkanlaskennan digitaalisista ratkaisuista. Hän on työskennellyt Suomen SD Worxin (entinen Aditro) palveluksessa yli kuuden vuoden ajan vastaten näiden alueiden kehityksestä. Uransa aikana Mattinen on aiemmin johtanut jopa 300 henkilön organisaatioita globaaleissa liiketoimintayksiköissä Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Tšekissä ja Intiassa. SD Worx on Euroopan johtava henkilöstö- ja palkkapalvelujen tarjoaja.