07.11.2022

Eläkkeelle siirtyminen on vaikea puheenaihe

Kohtaamme säännöllisesti työyhteisöjä, joissa eläköityminen on vaikea puheenaihe. Siitä ei puhuta. Sitä väistellään ja kierrellään, sen kanssa viivytellään, siitä vihjaillaan ja tulkitaan - ja aika usein väärin.

Kun konkarillekin lopultakin selkiintyy, mitä hän elämältään haluaa, hän ilmoittaa päätöksestään ja kaikille tulee kiire. Seuraajan palkkaaminen, tehtävien ja osaamisen siirto, ja siinä saattaa konkari itsekin ”pudota eläkkeelle”.

Yksi vaikea keskustelun aihe kätkee taakseen paljon bisnes-kriittisiä asioita, joilla on vaikutusta moniin asioihin.

Tämä on valitettavaa arkea suurimmassa osassa työyhteisöjä.

Tavoiteltava tilanne on sellainen, jossa eläkeikä ja siihen liittyvät mahdollisuudet tehdään luontevaksi osaksi uran loppuvaihetta. Päälle viisikymppisille aihetta nostettaisiin aika-ajoin keskusteluun tyyliin ”mitä tällä hetkellä ajattelet työurasi loppuvuosista ja eläkeajasta?” Mitä varhemmin asia otetaan esille, sitä vähemmän se hämmentää ja sitä enemmän molemmin puolin on aikaa pohtia hyviä vaihtoehtoja.

Olemme työarjessa huomanneet, että suurelle osalle konkareita suunnitelma eläköitymisestä ei ole selkeä. Päinvastoin, siihen liittyy paljon kysymyksiä ja epävarmuustekijöitä, joihin työnantajalla on suuri vaikutus. Joko työelämästä pois työntävänä tai liimana, joka siirtää eläköitymistä eteenpäin.

Eläköitymissuunnitelmaa on hyvä työstää rauhassa eri näkökulmista.

Työnantajan on hyvä panostaa konkareihin ymmärtäen elämäntilanteen tuomat erityispiirteet. Hyvinvointiin ja jaksamiseen on aina tärkeä panostaa. Työuran jatkamisesta kiinnostuneet kannattaa tunnistaa jo vuosia ennen eläkeikää ja käynnistää valmistava prosessi jo silloin. Sama osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtämisessä. Tällaiset melko yksinkertaiset käytänteet helpottavat ja selkiinnyttävät eli tehostavat kaikkien elämää: konkareiden, esihenkilöiden ja yritysjohdon. Näin ennakoiminen helpottuu merkittävästi ja ikäviä yllätyksiä tulee vähemmän.

Miten teillä osataan puhua ja ennakoida eläköitymistä? Me tiedämme, miten.

Tule kuulemaan lisää aiheesta HENRYn aamuwebinaarissa 1.12.2022 - Joustava eläköityminen kilpailuetuna!

Antti Harjuoja, toimitusjohtaja, Nextmile Oy
Mikko Taskinen, senior advisor, Nextmile Oy