03.10.2022

Valmentavalla itsensä johtamisella flow-tilaan

Flow on viisaan työn sivutuote, johon nykytyön ympäristössä päästäksesi tarvitset valmentavaa itsensä johtamisen otetta.

Useat tietotyöläiset tekevät työtään epävakaassa, epävarmassa, monimutkaisessa ja monitulkinnallisessa ympäristössä (VUCA). Tähän kun yhdistää vielä työelämän suunnat, kuten eriaikaisen ja -paikkaisen työn sekä itseohjautuvuuden kasvun, ei ole ihme että monet kokevat vaikeuksia itsensä johtamisen kanssa. Ennalta määritellyt säännöt ja prosessit eivät enää riitä, vaan tarvitaan viisautta toimia kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla.

Mistä tämä viisas toiminta kumpuaa? Avain viisaaseen työhön nykytyön ympäristössä on valmentava itsensä johtaminen. Itsensä johtaminen perustuu toimintaa ohjaaville ajattelumalleille ja käytössä oleville työkaluille. Valmentava itsensä johtamisen ote taas on näiden ajattelumallien ja työkalujen tarkoituksenmukaista, tehokasta ja kestävää hyödyntämistä sekä kehittämistä. Jokainen meistä on vähintäänkin työarkensa tasolla itsensä johtamisensa päävalmentaja, kun kollegat ja esihenkilöt ovat apuvalmentajia.

“Flow on viisaan työn sivutuote.”

Viisaan työn ydintekijöitä ovat havaintojeni mukaan rentous, rakkaus ja reflektio, joita valmentavalla itsensä johtamisella pyritään edistämään. Rentous syntyy kyvystä sovittaa oma tila ja ponnistelun taso tehtävän mukaisesti. Rakkaus on kykyä ymmärtää ja huolehtia siitä mikä on arvokasta, olla (itse)myötätuntoinen, työskennellä inhimillisesti ja asettaa rajoja. Reflektioon kuuluu kyky pysähtyä, vastaanottaa palautetta, hahmottaa kokonaiskuva ja tarkastella toimintaa kehittämislinsseillä.Näistä rentous näyttäytyy toiminnassa, rakkaus suhteessa toimintaan ja reflektio toiminnan havainnointina. Abstraktin määrittelyn lisäksi kolmikkoa voi jakaa hyvinkin käytännönläheisiin työkaluihin ja toimintatapoihin.

Flow liittyy edellä mainittuihin teemoihin siten, että se on viisaan työn sivutuote, kuten on myös työn imu. Flow on tieteen määritelmän mukaan optimaalinen tietoisuuden tila. Itse puhun useimmiten ihanteellisesta tekemisen tilasta. Flow-kokemukset ovat hetkiä, jolloin uppoudut tekemiseen, aika rientää ja muu maailma unohtuu ympärillä. Tekeminen tuntuu virtaavalta ja vaivattomalta, vaikka toimisitkin osaamisesi äärirajoilla.

Valitettavasti tutkimusten mukaan vain viisi prosenttia työajasta vietetään flow-tilassa - kehittämisen varaa siis löytyy rutkasti. Emme voi aina päästä flow’hun, mutta viisaan työn edistäminen on silti vaivan väärti, sillä sen myötä paranevat aikaansaanti, hyvinvointi, luovuus ja oppiminen.

Valmentava itsensä johtaminen on siis työkalu, viisas työ tekemisen tavoite ja flow sivutuote.

Tule mukaan 27.10. HENRYn webinaariin kuuntelemaan lisää, miten voit edistää näitä kaikkia käytännössä omassa työssäsi.

Jussi Venäläinen, Flow Akatemia