06.09.2022

Kaipaako oppimisen infrastruktuurinne uudistamista?

Muutospuheet eivät ainakaan ole laantumassa. Digitalisaation mukanaan tuoman suuren murroksen rinnalle ovat kiivenneet ilmasto- ja energiakriiseihin sopeutuminen, kestävämpien liiketoimintamallien etsiminen ja taloudelliseen taantumaan mukautuminen. Monen asiantuntijan ja onnistuneen johtajan resepti on sama: jatkuva yhdessä oppiminen, koko organisaation ottaminen mukaan innovaatiotoimintaan ja tiivis dialogi työyhteisössä ja omassa ekosysteemissä.

Yhdysvaltalainen konsulttiguru Aaron Dignan on sanonut, että jokaisella organisaatiolla on oma käyttöjärjestelmänsä. Käyttöjärjestelmä sisältää kaiken, mistä organisaatio koostuu: mission, toimintasuunnitelman, palkitsemisjärjestelmän, viestinnän työkalut ja pelisäännöt, työnjaon menetelmät, vallan jakamisen perusteet ja käytänteet jne. Jokaisen organisaation käyttöjärjestelmä on uniikki ja se muotoillaan aina organisaation tarpeisiin. Stabiilissa ympäristössä toimivan organisaation käyttöjärjestelmä on erilainen kuin nopeasti muuttuvassa ympäristössä toimivan. Kun organisaatio haluaa muuttua, pitää käyttöjärjestelmäkin muotoilla uusiksi. Ketterämmin uudistumaan pyrkivän organisaation käyttöjärjestelmä pitää uudelleen muotoilla tukemaan ketteryyttä.

Oppimisen infrastruktuuri on osa organisaation käyttöjärjestelmää. Se muodostuu toimintatavoista, prosesseista ja rakenteista, joiden varassa ja ohjaamana työyhteisö oppii ja kehittää, ja hallinnoi ja skaalaa osaamista ja eri puolilla organisaatiota syntyneitä oppeja ja innovaatioita. Oppimisen infrastruktuuri sisältää mm. yksilön omaa oppimista tukevia käytänteitä, tiimien ketterää oppimista tukevia toimintatapoja, yksiköiden välistä oppimista tukevia toimintatapoja sekä perusrakenteita, kuten verkko-oppimisen alustoja ja osaamisen hallinnan työkaluja.

Jatkuvan oppimisen kulttuurista puhutaan HR-piireissä paljon ja se onkin tärkeää, mutta on hyvä muistaa vanha viisaus: ihmiset toimivat viime kädessä aina rakenteiden mukaan. Siksi pelkkä ajattelutapoihin ja asenteisiin vaikuttaminen ei riitä. Organisaation uudistumiskyvyn parantaminen vaatii aina myös sen oppimisen infrastruktuurin kriittistä tarkastelua ja kehittämistä.

Tähän työhön tarvitaan mukaan koko johtoryhmä, IT osasto sekä asteittain koko henkilöstö, ja työn johtaminen on luontaisesti HR:n vastuulla. Tehtävä on uusi, tai ainakin se on monelle HR ammattilaiselle uusi näkökulma omaan työhön. Oman organisaation oppimisen infrastruktuurin mallintaminen avaa uudenlaisen kokonaiskuva osaamisen ja oppimisen johtamiseen ja konkretisoi kehittämistarpeita.

Pidämme oppimisen infrastruktuurin kehittämisestä webinaarin 21.9.2022 klo 9-10. Tule kuulemaan, mistä elementeistä oppimisen infra koostuu ja mitä käytännön ratkaisuja eri työpaikoilla on tehty elementtien kehittämiseksi! Voit osallistua webinaariin myös aamulenkiltä - lupaamme puhua tavalla, joka mahdollistaa asian seuraamisen myös ilman dioja. Saat diat jälkikäteen käyttöösi. Lämpimästi tervetuloa linjoille!

Leenamaija Otala & Karoliina Jarenko

Leenamaija Otala on oppivien organisaatioiden ja osaamisen johtamisen Grand Lady Suomessa. Hänen vanhimman tyttärensä Karoliina Jarengon moni muistaa Filosofian Akatemian entisenä toimitusjohtajana ja sisäisen motivaation ja itseohjautuvuuden puolestapuhujana. Nykyisin he työskentelevät yhdessä ja auttavat rakentamaan 2020-luvun oppivia organisaatioita. Lue lisää: Learningadvantage.fi ja Vibemetrics.com

#learningadvantage
#oppimisenjohtaminen
#oppimiseninfrastruktuuri
#johtaminen

LI: leenamaija-otala

WWW:Karoliinajarenko.fi
LI: karoliina-jarenko
IG: @karoliina_jarenko
YouTube: Karoliina Jarenko