08.08.2022

Strateginen oppiminen omassa elämässä

Otsikon sana strateginen saattaa aluksi tuntua korkealentoiselta ja jopa dramaattiselta, koska se on totuttu liittämään erityisesti suuriin organisaatioihin ja historiallisesti sodankäyntiin. Kuitenkin se sopii mainiosti myös meidän jokaisen elämään. Siinä ei ole mitään mystistä, vaan kyse on elämämme perustasta, sillä strateginen tarkoittaa keskeistä, merkittävää ja tärkeää. Sanat voivat liittyä päämääriimme ja toimenpiteisiin, joilla pyrimme ne saavuttamaan.

Myös otsikon toinen sana oppiminen kuuluu elämäämme vääjäämättä, vaikkemme sitä edes tiedostaisi. Todellisuudessa aivomme ovat universaali biologinen ”oppimiskone”, joka jatkuvasti vastaanottaa tietoa maailmasta, käsittelee sitä ja ohjaa toimintaamme. Kone-sana ei tosin tee oikeutta äärimmäisen kompleksiselle, hienolle, elävälle ja jatkuvasi muuttuvalle organismille, jonka toimintaa aivotutkija David Eagleman kuvaa uudessa kirjassaan Aivojen ääretön tarina käsitteellä Livewiring. Jopa rutiininomaisessa ja täysin toisteisessa työssä taitomme kehittyvät jatkuvasti. Asia on tuttu jokaiselle pelaajalle, polttopuiden pilkkojalle tai sukan kutojalle.

Strateginen oppiminen tarkoittaa päämäärien kannalta relevanttia oppimista. Kaikki oppiminen ei ole strategista, vaan joskus se voi olla yhdentekevää ja jopa vahingollista.

Miten aloitan strategisen oppimisen?

Oman elämämme strategisen oppimisen peruskysymyksiä ovat: Mikä minulle on tärkeää? Mitä haluan saada aikaan ja mitä teen sen eteen? Kysymyksiin piiloutuvia tekijöitä ovat esimerkiksi omat arvot ja asenteet, tiedot ja taidot, kontaktit ja kokemukset, mahdollisuudet ja haaveet sekä tilanneälykäs toiminta.

Strategisen oppimisen yksi perusväittämä liittyy muutoksen ja oppimisen suhteeseen. Perinteisesti oppimisen on ajateltu olevan tukitoimintaa, joka voi auttaa halutun muutoksen aikaansaamisessa. Paradigman muutokseksi kutsumani ajatus on, että oppiminen on muutoksen aiheuttaja: ei oppimista, ei muutosta (ainakaan haluttua).

Monille meistä aivan ensimmäinen askel voi olla itsensä tiedostaminen aktiivisena toimijana, eikä pelkästään muiden seuraajana. Vaikka evolutiivisesti menestyksekäs toimintamalli saattaa olla muiden matkiminen, haluan kuitenkin rohkaista meistä jokaista myös itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan.

Toinen askel on tutustua itseemme pohtimalla omaa elämäänsä, tilannettaan ja tavoitteitaan. Niiden pohjalta on luontevaa siirtyä kolmanteen vaiheeseen, jonka peruskysymyksiä ovat, mitä ja miten minun kannattaa oppia.

Työkirja – Strateginen oppiminen

Olen koonnut Strategisen oppimisen kirjatrilogian käytännön tueksi työkirjan, jonka toivon kuluvan mahdollisimman monien käsissä, koska juuri sellaiseksi se on tehty. Työkirja ei edellytä muiden kirjojeni lukemista, ja sen parissa on hyvä pysähtyä pohtimaan itseään, tavoitteitaan ja tekemisiään. Harjoitteiden lisäksi siihen on sisällytetty oppimispäiväkirja sekä tilaa kootuille ajatuksille. Työkirja sopii erityisen hyvin myös koko tiimin tai työyhteisön strategisen oppimisen tueksi.


Juha Koskinen
Strategisen oppimisen tienraivaaja, tietokirjailija

Osallistu aihetta käsittelevään aamuwebinaariin 20.9.2022 klo 9 – 10 - tervetuloa mukaan!