03.05.2022

Mistä syntyy talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan tuloksellinen yhteistyö?

Toimintaympäristön voimakas muutos, koronapandemian pitkittyminen sekä vaatimukset tuottavuuden kasvusta vaikuttavat myös HR-johtoon kohdistuviin odotuksiin.

HENRY Fellows järjestää vuoden 2022 aikana sarjan tilaisuuksia, joissa käsitellään HR-johdon yhteistyötä organisaation muiden toimintojen kanssa.

Ensimmäisessä tilaisuudessa 15.2.2022 keskusteltiin talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan tuloksellisen yhteistyön elementeistä. Keskustelun kirittäjinä mukana olivat COO/EVP Joonas Sipola Staria Oyj:stä sekä Juha Forsström EGN:stä, jossa hän toimii kymmenen talousjohdon verkostoryhmän vetäjänä hyödyntäen pitkää toimitus- ja talousjohtajakokemustaan mm. Fazerilla ja McDonald´silla.

Tässä blogikirjoituksessa muutamia ajatuksia ja kommentteja illan keskusteluista.

Keskustelujen pohjana oli kolme talousjohdolle esitettyä kysymystä sekä näihin saadut 22 vastaajan kommentit.

1. Millä tavalla ja otteella kokemuksesi mukaan henkilöstöjohtaja ottaa oman roolinsa johtoryhmässä?

Vastauksissa ja kommenteissa korostui vahvana liiketoiminnan ymmärryksen tarve. Pelkkä HR-osaaminen tai HR-asioiden raportointi eivät johtoryhmätasolla riitä, jos liiketoiminnan edistämisnäkökulma tai talouden ymmärrys jää liian heiveröiseksi. Johtoryhmässä odotetaan kaikilta jäseniltä näkemystä liiketoiminnan erilaisiin kysymyksiin, jotta lisäarvoa mukanaolosta syntyy.

2. Mitä ominaisuuksia ja osaamisia on henkilöstöjohtajalla, joka auttaa sinua talousjohtajana parhaiten onnistumaan – mitä ne konkreettisesti, käytännön tasolla ovat?

Parhaimmillaan talous ja HR ovat hyvin tärkeitä yhteistyökumppaneita. Yhteistyön edellytyksenä ovat ymmärrys yrityksen strategiasta ja tavoitteista sekä talouden lainalaisuuksista. Yhteistyön tarve korostuu muutostilanteissa, henkilöstösuunnittelun vaikutukset talouteen ovat ”yhteisiä asioita”. HR-johtajan tulee hallita sekä strateginen että operatiivinen HR. Pohdittava kysymys on, tekeekö HR asioita ja prosesseja itseään varten vai organisaatiota varten? 

3. Talouden ja HR:n yhteistyö datan hyödyntämisessä – onko sitä & miten sitä tulisi kehittää?

Yhteinen ymmärrys datalla johtamisen tärkeydestä auttaa yhteistyön rakentamisessa. On tärkeätä keskustella miten ja kenelle tietoa jaetaan, onko tilannekuva molemmilla sama? Muodostuuko liiketoimintadatan, talousdatan ja HR-datan hyödyntämisestä laajempi ja tarkempi näkymä vai pirstaloituuko tieto eri puolille ilman yhteistä tilannekuvaa? Potentiaalia datan hyödyntämisen lisäämisessä on monissa organisaatioissa. Tiedon jakaminen ja keskustelut ovat tärkeitä yhteisen tilannekuvan kannalta.

Yleishuomiona talousjohtajien vastauksista mainittiin, että talouden ja HR:n yhteistyölle on selkeä tilaus. HR:ltä odotetaan perustasolla, että työsuhteen elinkaareen, lainsäädäntöön, työehtosopimuksiin liittyvien prosessien ja niiden kehittämisen olevan kunnossa. Lisäksi HR:ltä odotetaan aktiivisempaa roolia yrityksen menestyksen rakentamisessa – liiketoiminnan parempaa ymmärrystä sekä kasvun ja kannattavuuden haasteiden ratkaisemista yhdessä niin talousjohdon kuin liiketoiminnan vetäjien kanssa.

HENRY Fellows on ylimmän henkilöstöjohdon ammatillisen vuoropuhelun ja kehittymisen foorumi.

HENRY Fellows vetotiimin puolesta Marita Salo

Follow the Fellows!

Lisälukemista:
Deloitte´s Human Capital trends 2018: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2018/senior-leadership-c-suite-collaboration.html

Nick Kemsley, Henley: https://www.henley.fi/fi/2020/11/18/swp-the-5-mistakes-to-avoid/