11.04.2022

Lähes 60 % eurooppalaisyrityksistä aikoo ulkoistaa palkanlaskennan – tavoitteena tehokkuus ja ajansäästöt

Yhä useampi yritys Euroopassa aikoo ulkoistaa palkanlaskennan, kertoo yrityksemme SD Worxin teettämä laaja tutkimus. Lähes kuusi kymmenestä (59,6 % ) yrityksestä on jo ulkoistanut tai suunnittelee ottavansa ulkoisen kumppanin hoitamaan palkkapalvelut. Palkanlaskennan ulkoistuksella haetaan teknologista varmuutta ja tehokkuutta. Tutkimustulokset antavat ajattelemisen aihetta myös meille Suomessa.

Palkanlaskenta on elintärkeä toiminto, joka voi myös olla altis virheille. Yrityksemme teettämä laaja kysely paljastaa, että huomattava osa yrityksistä on aikeissa luovuttaa tämän kriittisen toiminnon ulkopuoliselle yritykselle.

Tutkimustulokset osoittavat, että yrityksissä ymmärretään jo laajasti pilvipohjaisen HR-teknologian edut. Pilvipohjainen palkkajärjestelmä takaa, että palkanlaskenta toimii turvallisesti ja tiedot ovat helposti saatavilla riippumatta siitä, missä liiketoimintaa tehdään.

Kun palkanlaskennan toimintoja automatisoidaan, inhimillisten virheiden mahdollisuus poistuu. Muun muassa näistä syistä yhä useammat yritykset ulkoistavat palkanlaskennan ulkopuoliselle, alaan erikoistuneelle kumppanille.

Tutkimuksemme mukaan lähes joka toinen eurooppalainen yritys (49 %) onkin jo siirtänyt palkanlaskentaan liittyvät toimintonsa kokonaan pilveen. Vastaajista kahdeksan prosenttia käyttää edelleen sekä pilvipalveluita että paikallisia ohjelmistoja.

Alaan erikoistunut kumppani seuraa säädöksiä

Palkanlaskentaan liittyvä lainsäädäntö on kaikkialla Euroopassa monimutkaista, ja säädökset muuttuvat nopeasti. Tutkimukseen vastanneet henkilöstöjohtajat uskovat, että ulkopuolinen, alaan erikoistunut kumppani pysyy parhaiten perillä lainsäädännöstä.

Merkittävä syy ulkoistuksiin on myös omassa yrityksessä vapautuva työaika. Kun palkanlaskentaan erikoistunut kumppani hoitaa palkanlaskennan luotettavasti, yritys voi suunnata omia resurssejaan strategiseen toimintaan kuten esimerkiksi osaamisen kehittämiseen tai rekrytointiin.

Luotettava kumppani saa palkanlaskennan sujumaan

Kiinnostavaa tutkimuksessa ovat myös palkanlaskennan käytännön sujuvuuteen liittyvät arviot. 65 prosenttia vastaajista arvioi, että palkanlaskentaan vaadittavien tietojen kerääminen esimerkiksi työajoista sujuu helpommin, jos ulkopuolinen kumppani vastaa siitä.

Lähes kaksi kolmesta yrityksestä Euroopassa harkitsee palkanlaskennan ulkoistamista, koska muutoksen uskotaan tehostavan palkanlaskentaa huomattavasti. Erityisesti meillä Pohjoismaissa, kuten myös Belgiassa, Italiassa, Alankomaissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Sveitsissä ja Itävallassa, ajatellaan, että ulkoinen kumppani voi vaikuttaa merkittävästä palkkapalveluiden arkisen työn tehokkuuteen.

Yrityksemme SD Worxin ”The future of work and people 2021" -kysely toteutettiin viime heinäkuussa 12 eri Euroopan maassa. Kyselyyn haastateltiin yli 3000 HR-alan ammattilaista. Yritykset vaihtelivat pienistä, alle 100 hengen yrityksistä tuhansia työllistäviin yrityksiin.

Petteri Hannula
Country Director SD Worx Finland