28.03.2022

Moniosaaja on tulevaisuuden renessanssi-ihminen

Työelämässä on perinteisesti arvostettu syvällistä asiantuntemusta ja keskittymistä yhteen aiheeseen kerrallaan. Ennustusten mukaan tulevaisuudessa tarvitaan kuitenkin uudelleen renessanssiajan laaja-alaista ja rajoja ylittävää luovaa osaamisen yhdistelyä. Työelämä kokee ison murroksen. Työnteko on jo vapautunut ajasta ja paikasta ja tulevaisuudessa se irtaantuu yhä useammin myös työsuhteesta. Ura rakentuu monen osaamisen, työn muodon, tulovirran ja työn ulkopuolisen tekemisen yhdistelmistä. Yhden uran sijaan on monta. Tulevaisuus on otollinen moniosaajille, jotka haluavat toteuttaa itseään monipuolisesti.

Moniosaaja on utelias oppija ja tottunut aloittamaan alusta

Moniosaajat eivät koe kutsumusta vain yhteen, vaan heillä voi olla monia eri kiinnostuksen kohteita. Moniosaajat katsovat maailmaa monesta perspektiivistä työtehtävien, asiakkaiden, toimeksiantajien ja työyhteisöjen vaihdellessa. Tarve laaja-alaisuuteen kumpuaa ihmisen kehittymisestä ja muuttumisesta elämänsä aikana. Aloittaessaan uutta ihminen joutuu kokeilemaan asioita totutun ulkopuolella ja katsomaan maailmaa uusin silmin. Tämä vaatii aloittelijan mieltä ja uskoa omaan oppimiseensa ja pärjäämiseensä.

Moniosaaminen kehittyy usein uteliaisuuden kautta. Monimutkaisessa maailmassa pärjää utelias oppija. Uteliaisuus auttaa näkemään asioita monipuolisesti, ratkomaan ongelmia ja tekemään omasta ympäristöstään poikkeavia havaintoja. Se innostaa kokeilemaan ja synnyttää luovuutta. Uteliaisuus on moniosaajalle luonnollinen tapa elää ja toimia. Utelias utelee ja kysyy kysymyksiä, joihin voi vastata yllättävästi. Uutta syntyy, kun ei tiedä vastausta ennalta.

Moniosaajalle ei ole yhtä mallia

Moniosaajasta ei voi voi maalata vain yhtä kuvaa, vaan jokaisella on yksilöllinen, itsensä näköinen uramaisema. Heitä ei myöskään määritä tietty ala tai koulutus. Suurin osa ihmisistä on jollain tapaa moniosaajia, koska työelämässä ja eri tehtävissä tarvitaan laaja-alaista osaamista ja vain harva voi keskittyä hyvin kapeaan asiantuntemukseen. Moniin ammatteihin kuuluu jo luontaisesti moniosaajuus ja kiinnostus moneen teemaan, kuten vaikkapa luokanopettajalla. Moniosaajan ammatit voivat olla synergisiä, ja samaa osaamispohjaa voi ilmentää eri tavoin. Toimittaja tekee käännöstöitä, näyttelijä on esiintymistaidon kouluttaja ja psykoterapeutti työnohjaaja.

Moniosaajaksi voi kehittyä myös oman ammatin sisällä. Henkilöstöammattilainen voi rakentaa oman HR-osaamisensa päälle osaamista spesifimmältä alalta, kuten strategisesta henkilöstösuunnittelusta tai työkykyjohtamisesta. Erityisosaaminen syventää yleistä osaamista, jota kaikilla muillakin henkilöstöalan ammattilaisilla on. Syviä alueita voi olla tyypillisesti yhdestä kolmeen. Monessa työssä on jo tapahtunut laajennus moniosaamisen suuntaan. Uutistoimittajalle kuului ennen lähinnä jutun kirjoittaminen, mutta nyt aluetoimittaja kuvaa, kirjoittaa, leikkaa ja tekee monimediaisen jutun televisioon, radioon ja verkkoon.

Moniosaaminen voi näyttäytyä myös erilaisina ammattien ja työnmuotojen yhdistelminä. Työsuhteen ja yrittäjyyden voi yhdistää toisiinsa. Uralla voi tehdä rohkeitakin irtiottoja omasta alastaan. Lääkäri voi opiskella metalliartesaaniksi tai toimitusjohtaja olla kuvataiteilija. Urallaan voi tehdä erilaisia asioita limittäin tai peräkkäin.

Uramaisemassa voi yhdistää erilaisia asioita

Moniosaajan ura ei ole putki tai polku, vaan uramaisema, joka rakentuu erilaisista työtehtävistä, koulutuksista, kokemuksista, osaamisesta, innostuksen lähteistä ja työn muodoista. Ura maisemana on vaihteleva ja monipuolinen, ja siinä liikutaan eri suuntiin niin horisontaalisesti kuin vertikaalisestikin ja tehdään siirtymiä. Suuntaa voi vaihtaa ja palata takaisinpäin. Ura on kuin maalauspaletti, johon piirretään väreillä kuvia, joista innostuu ja nauttii. Maisemaa ei maalata elämänmittaiseksi. Työuraan voi sisältyä monta erilaista uraa, ja bonusuran voi aloittaa vielä jäädessään eläkkeelle.

Työelämässä on selkeästi tilaus ripaukselle renessanssia, aikakautta, jossa arvostettiin tieteen ja taiteen laaja-alaisuutta. Moniosaaja oli renessanssiajan ihanne, ja sellaisia tarvitsemme tulevaisuudessakin.

Tervetuloa kuulemaan lisää aiheesta Henryn aamuwebinaarissa 28.4.20222 klo 9-10!

Inkeri Ruuska

INKERI RUUSKA on kokenut työelämän asiantuntija, joka on vaihtanut suuntaa rohkeasti. Hän on ollut johtaja, kehittäjä ja tutkija ja toiminut yritys-, yliopisto- ja järjestömaailmassa. Ruuska on työpsykologiasta väitellyt tekniikan tohtori, oikeustieteen maisteri ja sertifioitu business coach. Tällä hetkellä hän toimii valmentajana ja asiantuntijana erilaisille organisaatioille.

Linkedin
Twitter @InkeriRuuska
https://inspiraatiopaja.fi/

#moniosaaminen #uramaisema #työelämä #työnmurros #uudistuminen