10.01.2022

Työntekijän talousongelmat vaikuttavat työpanokseen -Talousvalmentajan vinkit ongelmien ennaltaehkäisyyn

Suomessa yrityksissä ollaan vasta heräämässä työntekijöiden taloudellisen hyvinvoinnin merkityksestä yrityksen koko liiketoiminnalle, työn tuottavuudelle ja kilpailukyvylle. Ja kuitenkin työntekijöiden taloudellisten ongelmien ja maksuvaikeuksien ennaltaehkäisy olisi mitä suuremmassa määrin myös yritysten etu.

Miksi sama palkka riittää paremmin toiselle työntekijälle ja toinen pyytää jatkuvasti lisää?

Toistuvat palkkaennakot ja palkankorotusvaatimukset ovat monessa yrityksessä arkipäivää. Työntekijä saattaa pyytää lisää palkkaa pelkästään sillä perusteella, etteivät tulot riitä menoihin. Kun tunne taloudesta on ahdistava, paine saada lisää tuloja luonnollisesti kasvaa.

Osa työntekijöistä saattaa olla tottuneita kuittaamaan rästilaskut säännöllisillä bonuksilla tai lisätuloilla. Rahalla palkitsemisessa vaarana on kuitenkin se, että näkökulma vääristyy, mikä on normaalia palkan eteen tehtävää työtä ja mistä voidaan palkita ylimääräisellä bonuksella. Palkankorotuksilla ja bonuksilla on usein tapana mennä suoraan täysimääräisesti kulutukseen, eikä säästöön jää sen enempää kuin aikaisemminkaan. Syy palkan riittävyyteen löytyy usein opituissa tavoissa käyttää rahaa ja omissa uskomuksissa.

Miten rahahuolet näkyvät työpaikoilla?

Jos lisäansioita hankitaan lisäämällä työtunteja, vaarana on palautumisen puute ja mahdollisesti perhe-elämän kriisiytyminen. Lopulta jaksamisen rajoilla kamppaileva työntekijä jää toistuville sairauslomille ja loppuunpalaminen uhkaa. Tarve saada lisäansioita saattaa ajaa myös työpaikan vaihtoon, joka tietää yritykselle rekrytointikustannuksia ja osaamispääoman pakenemista.

Nooa Säästöpankin tutkimuksen mukaan 60 prosenttia suomalaisista palkansaajista ja yrittäjistä kärsii taloudellisista ongelmista ja rahastressistä. Raha-asioista koetaan stressiä tulo- tai koulutustasosta riippumatta. Tutkimuksen mukaan rahastressi lisää sairauspoissaoloja sekä vaikuttaa toimintakykyyn ja työssä jaksamiseen enemmän kuin fyysisen terveyden ja mielenterveyden ongelmat. Lisäksi on tutkimuksia, joissa on havaittu selvä kytkös heikomman mielenterveyden ja velkaongelmien välillä.

Ongelmien kasaantuessa on vaikea enää tunnistaa mikä on syy ja mikä seuraus. Häpeä estää avun hakemista ajoissa ja lopulta vyyhdin purkamiseen tarvitaan useita eri alan ammattilaisia. Työntekijän ja yrityksen kannalta järkevintä onkin lähteä ennaltaehkäisemään ongelmia ja lisätä elämänhallinnantaitoja monin eri keinoin.

Miten talousongelmia voidaan ennaltaehkäistä?

Talousongelmat syntyvät usein arkisista elämisen kustannuksista. Ylikuluttamista normalisoidaan osamaksuilla ja helposti saatavilla kulutusluotoilla. Nykymaailmassa voi olla vaikea ymmärtää mikä on normaalia kuluttamista ja oikeassa mittasuhteessa omiin tuloihin. Oli palkka kuinka suuri tahansa, väärillä kulutustottumuksilla sen saa aina kulumaan.

Voimme avata ihmisten silmiä siihen, miltä oma kulutus näyttää suhteessa muihin samassa tilanteessa oleviin. Kaikki velka tai kuluttaminen ei ole ongelmallista ja tärkeää on oppia tunnistamaan, mikä on itselle hyödyllistä toimintaa. Pitkän tähtäimen talouden suunnittelulla jokaisella on mahdollisuus vaurastua ja mahdollistaa itselle tahtomansa asiat nyt ja tulevaisuudessa.

Jos uskalletaan tunnustaa raha-asioiden vaikuttavan työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen, voidaan ennaltaehkäistä talousongelmista johtuvia kustannuksia ja lisätä henkilöstön taloudellista hyvinvointia. Talouden ja vaurastumisen neuvonta voi olla luonnollinen osa yrityksen työhyvinvointipalveluita ja varhaisen välittämisen mallia.

Rahasta puhuminen on usein vaikeaa, koska silloin puhutaan henkilön omista uskomuksista, tottumuksista, arvoista ja tunteista. Koulutetun ammattilaisen kanssa tabuna koettuun aiheeseen on helppo tarttua ja keskustelut ovat luottamuksellisia. Työnantaja voi palkanmaksajana olla vastuullisessa roolissa ja saada työntekijän palkan riittämään sekä samalla olla turvaamassa suomalaisten eläkeajan elintasoa.

Lisää aiheesta HENRYn aamuwebinaarissa 20.1.2022: Työntekijän talousongelmat vaikuttavat työpanokseen - miten työnantaja voi ennaltaehkäistä? Tervetuloa mukaan!

Terhi Mali

Kirjoittaja Terhi Mali työskentelee Nooa Säästöpankissa talousvalmentajana ja kehittää talouden hyvinvointipalveluita henkilö- ja yritysasiakkaille.