12.01.2022

Moderni osaamisen johtaminen on oppimiskokemuksen mahdollistamista

Mikä HR-johtajaa huolestuttaa vuonna 2022? Konsulttitalo Gartnerin tuoreen selvityksen mukaan ylivoimaisesti eniten päänvaivaa aiheuttavat osaamisen johtamiseen liittyvät kysymykset. Kansainväliset HR-johtajat eivät ainoastaan raportoi vaikeudesta tunnistaa liiketoiminnassa tarvittavaa kriittistä osaamista. He kertovat myös epätietoisuudesta sellaisten osaamisen kehittämisen menetelmien suhteen, jotka ovat riittävän nopeita vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. (Gartner, 2021.)

Perinteisesti organisaatioiden osaamisen hallinnointi on ollut keskitettyä. Johtajat ovat määritelleet henkilöstön osaamistarpeet ja tuottaneet mahdollisuuksia näiden tarpeiden täyttämiseen. Tätä kuvastavat 2000-luvun alussa yleiseksi nousseet teknologiset LMS-järjestelmät (Learning Management System), joille organisaatio keskitetysti tuottaa tai tilaa sisältöjä.

Keskitetty osaamisen johtaminen on kuitenkin osoittautunut liian hitaaksi ja tehottomaksi tavaksi vastata liiketoiminnan kehityksen tarpeisiin. Keskitetty järjestelmä ei tunnista tarpeeksi nopeasti työn arjessa todettuja osaamistarpeita, eikä välttämättä pysty tarjoamaan kaikille soveltuvaa osaamisen kehittämistä. Työn äärellä toimijat kehittävät toimivia ratkaisuja osaamistarpeisiin, joita kuitenkaan ei saada yksilöiden ja tiimien välillä ketterästi jaettua. Keskitetyt järjestelmät eivät myöskään välttämättä tunnista jatkuvasti kehittyvää osaamista ja auta löytämään uutta osaamista vastaavia haasteita.

LXP HAASTAA LMS:N

Learning Experience Platform (LXP) on erityisesti räätälöityjen oppimiskokemusten mahdollistamiseen kehitetty alusta. Tällaisten LXP-järjestelmien on todettu mullistavan organisaatioiden osaamisen kehittämistä samaan tapaan kuin esimerkiksi Netflix tai Spotify ovat mullistaneet tapojamme kuluttaa viihdettä. Tekoälyyn pohjaava järjestelmä tunnistaa osaamisen kehittämisen tarpeet ja osaa suositella sopivia väyliä tarpeisiin muualtakin kuin organisaation johdon kuratoimista sisällöistä. Sosiaalisen median sovellukset ovat myös todistaneet, kuinka laadukasta sisältöä myös yksittäiset toimijat pystyvät tuottamaan verkostolleen, kun vain heillä on kanava siihen. (Bersin, 2021.)

LXP on vielä varsin vähäisesti hyödynnetty resurssi suomalaisissa organisaatioissa, mutta sen uskotaan räjähdysmäisesti uudistavaan tapaa, jolla organisaatioissamme opitaan. Maailmalla isot organisaatiot ovat onnistuneet luomaan toimivia LXP-strategioita ja tehostamaan siten toimintaansa merkittävästi.

OPPIMISKOKEMUS STRATEGIANA

Pelkän teknologisen ratkaisun lisäksi LXP tulee uudistamaan tapaamme johtaa ja määritellä oppimista. Avainasemassa tulee olemaan, että jokaisella toimijalla on enemmän autonomiaa ja toimivaltaa vaikuttaa omaan työhönsä ja yhteiseen toimintaan. Tämä edellyttää selkeämpiä ja osallistavampia strategiaprosesseja, jossa toimijuus ohjautuu liiketoiminnan tavoitteiden kannalta oikeaan suuntaan. Tämä taas tuottaa jatkuvan oppimisen kulttuuria, jossa työ koetaan mielekkääksi ja merkitykselliseksi. (Kallio, 2021.)

Kirsi Elina Kallio

Kirsi Elina Kallio on kokenut luennoitsija, muutoskonsultti, yritysvalmentaja ja puhuja. Hänen yrityksensä Kasvun Katalyytti Oy auttaa erikokoisia organisaatioita osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen liittyvissä haasteissa. Lisätietoja: www.kirsielinakallio.fi.

Lähteet:

Bersin, Josh (2021) The LXP Becomes the Center of Corporate Learning. Degreed Customers at Scale https://bit.ly/3jUoj2o

Gartner (2021) Top 5 HR Trends and Priorities for 2022. Emerging HR trends, expected challenges and next steps for CHROs and HR leaders https://www.gartner.com/en/human-resources/trends/top-priorities-for-hr-leaders

Kallio, Kirsi (2021) Corporate Upskilling in Transition. From Competence Management to Learning Experience https://kirsielinakallio.fi/2021/12/04/corporate-upskilling-in-transition-from-competence-management-to-learning-experience/