28.12.2021

Joulun hyvä tahto huokuu luottamusta!

Luottamus on sanana helppo lausua, mutta mahdoton määrätä todeksi. Luottamus ikään kuin hiipii sanojen ja tekojen samanhenkisyyteen liimaksi. Siksi teoilla on niin merkittävä rooli ihmisten välisissä kohtaamisissa.

Jouluna julistetaan joulurauha, toivotetaan hyvää joulua ja annetaan hyvästä sydämestä lahjoja. Uutena vuonna luvataan monen hyvän aikeen toteutumista. Osaan toivotuksia ja lupauksia luotetaan, osaan suhtaudutaan epäillen.

Luottamus on kaivattu lahja varsinkin vaikeuksissa, kriiseissä ja arvojen murroskohdissa. Tällä hetkellä eletään Covid-19 kriisiä, kun virusmuunnokset vaativat jatkuvaa muutoksiin sopeutumista. Arvojen murroskohtana Me too - liike taas nostaa organisaation toisensa jälkeen esiin seksuaalisesta häirinnästä. Luottamus joudutaan melkein päivittäin uudestaan luomaan.

Luottamusta työelämään -malli on valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan ja työelämän kehittämisen konkarin Anneli Valpolan keskustelut kiteyttävä malli, joka tuo esiin ison määrän keinoja, joilla organisaatioissa lisätään ja vahvistetaan luottamusta. Pohdimme myös itse luottamuskäsitettä, siitäkin kirjoitimme muutaman sivun. Mallin keinot on ryhmitelty matriisiin, jossa näkyy polku perusasioista edistykselliselle tasolle sekä testataan utopiana työelämää, joka voi olla totta jo lähitulevaisuudessa. Malli ei anna yksityiskohtaisia ohjeita toteutukseen, mutta toivottavasti innostaa tutkailemaan oman organisaation luottamusta.

Sillä luottamus on helppo menettää. Surullisen usein julkisuutta saavat yksittäistapaukset vievät uskon koko organisaatioon, brändiin, johtoon ja tarjottuun tietoon. Ihminen menettää luottamuksensa toiseen ihmiseen ja monen pettymyksen jälkeen ihminen menettää luottamuksen itseensä ja toivon paremmasta tulevaisuudesta.

Kaikki tämä aineisto lahjana HENRYn jäsenille virikkeeksi!


Anneli Valpola