15.11.2021

Oman osaamisen tunnistaminen työuran loppuvaiheessa

Menestyvät työpaikat osaavat tunnistaa varttuneen tietotaidon ja hyödyntää sitä. Nämä näkevät myös osaamisen päivittämisen tärkeänä, vaikka työuran päätös häämöttäisikin näköpiirissä. Karttuvasta osaamispääomasta muodostuu yksi työpaikan menestyksen pilareista.

Työntekijä on kehno oman osaamisen tunnistamisessa. Hän on tehnyt työtä rutiinilla vuosikymmeniä, tuntee historian ja verkostot. Konkari näkee tietotaitonsa arkipäiväisenä eikä juuri halua pitää siitä suuremmin ääntä. Hänen osaamisestaan on tullut osa työpaikan näkymätöntä kulttuuria.

Eläkeiän kynnyksellä henkilöstökoulutuksesta on helppo laistaa, mikä on karhunpalvelus sekä työntekijälle itselleen että koko organisaatiolle. Tietotaito joutaa päivittämättömänä romukoppaan tai se siirtyy eteenpäin vanhentuneena, minkä nuoremmat nostavatkin naureskellen tikunnokkaan. Yrityksen osaamispääoma kasvaa vain, jos työpaikan kulttuuri, sinne kertynyt tietotaito tarjoaa sopivan kiinnittymispinnan uudelle tiedolle.

Työntekijän eläköityminen tekee suuren loven yrityksen osaamispääomaan, jos lähtöön ei ole etukäteen varauduttu. Rekrytoinnilla osaamisvajetta harvoin kyetään paikkaamaan. Varttunut työntekijä on arvokas tiedon välittäjä, jos hänen annetaan kehittyä työssään työuran loppuun saakka. Nuoremmalla on mahdollisuus sisäistää tietoa, jos hän voi työskennellä varttuneen rinnalla. Työpaikan kulttuurilla on tiedon siirtymisessä ja sisäistämisessä suuri merkitys: avoimessa kulttuurissa tämä onnistuu, pelon ja kyräilyn hengessä ei.

Tietotaidon dokumentointi ei ole yleistä. Hiljainen tieto tuppaakin jäämään sanamukaisesti hiljaiseksi. Olemme kehittäneet Seniori CV -pohjan, jolla varttunut työntekijä voi dokumentoida oman osaamisensa. Pohja on käyttökelpoinen esihenkilön kanssa käytävässä keskustelussa ja myös uuden työn hakemisessa. CV on napakka yhden sivun tuloste, johon tallennetaan vain ydinasiat taidoista ja vahvuuksista.

Seniori CV täyttöohjeineen löytyy nettisivulta: https://www.markettarantama.fi/oppaat/ . Se kannattaa ladata omalle tietokoneelle ja täyttää Adobe-ohjelmalla.

Jos esihenkilö paneutuu varttuneen työntekijänsä vahvuuksiin, tämän työmotivaatio kasvaa. Hän haluaa ehkä jatkaa työuraansa, jos esihenkilö malttaa kysyä:

• Mitä odotat tulevalta työelämältäsi?
• Mitkä ovat ne asiat sinun osaamisessasi ja kokemuksessasi, jotka tukevat oleellisella tavalla näiden työtehtävien suorittamista?
• Millaiset tehtävät sinä koet itsellesi mielekkäiksi?

Annan mielelläni lisätietoja ja lähetän Seniori CV -pohjan myös erikseen.

Marketta Rantama

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Marketta Rantama on pitkän linjan HR-ammattilainen, jonka työura alkoi työeläkkeistä ja jatkui HR-/henkilöstöjohdon tehtävissä. Viime vuonna Marketta siirtyi kokopäiväiseksi yrittäjäksi, "Hyvän työuran puolestapuhujaksi" ja hän on keskittynyt urajohtamisen seniorivaiheeseen. Digiyrittäjänä päätuotteena ovat verkkokurssit. Lisää: www.markettarantama.fi