04.11.2021

Ikä on vastuullisuuden ja monimuotoisuuden ulottuvuus

Voiko yksikään vastuullinen yritys tai työyhteisö olla enää tavoittelematta monimuotoisuutta? Inkluusio ja diversiteetti ovat hyvin sisäistettyjä työelämän monimuotoisuutta rakentavia työkaluja. Väestön ikärakenteen muutos kaikkialla maailmassa luo painetta tarkastella kumpaakin myös ikäymmärryksen näkökulmasta.

Väestön ikärakenne muuttuu Suomessa nopeammin kuin muualla maailmassa. Joka neljäs suomalainen on eläkeiässä, yli 65-vuotias. Eläkeikäisten määrä kasvaa neljännesmiljoonalla vuosikymmenen loppuun mennessä. Nyt heitä on noin 1,2 miljoonaa.

Voiko ja haluaako ihminen olla eläkkeellä yhtä kauan tai jopa pidempään kuin on ollut työssä? Lainsäädäntö ja eläkejärjestelmä ohjaavat meitä hitaasti työuran pitenemisen suuntaan. Myös monet kyselyt kertovat, että eläkkeelle siirtyvät ihmiset tekisivät eläkeiän jälkeenkin mielellään palkkatöitä. Osaajapulan aikana tämä reservi uhkaa jäädä käyttämättä. Samaan aikaan kuulemme huolipuhetta kestävyysvajeesta ja huoltosuhteen heikkenemisestä.

Encore-ura eli mielekäs ja joustava työ, jota eläkeläinen tekee omasta vapaasta tahdostaan ja itselleen sopivin ehdoin, on ideaali, johon työkulttuuri ei läheskään aina taivu. Työura ei tulevaisuudessa ole samalla tavalla solidi kuin mihin olemme tottuneet. Yksi ja sama tutkinto ei kanna koko uran pituudelle. On hyväksyttävä, että nousujohteiselta työuralta ja ansiokehityksestä on välillä siirryttävä sivuun ja uusi lähtö otettava alemmalta portaalta ja pienemmällä palkalla.

Ikädiversiteetti ja ikäinkluusio viestinnän työkaluiksi

Paras sitoumuksen osoitus omia eettisiä periaatteita kohtaan on julkaista monimuotoisuustavoitteet, seurata ja raportoida niiden toteutumista. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat paitsi paljastavat henkilöstön ikäjakauman, toimivat myös hyvinä pidemmän aikavälin ohjausvälineinä kohti tavoiteltua ikäkirjoa.

Viestintä on ratkaisevan tärkeässä osassa. Kaiken sisäisestä työviestinnästä aina ulkoiseen markkinointiviestintään asti on tuettava tavoiteltua ikäkirjoa. On tunnistettava ikään kohdistuvat tiedostamattomat oletukset ja päästettävä irti stereotypioista. Ei ole pahitteeksi ottaa avuksi ikäymmärryksen puolestapuhujia, advokaatteja, jotka näkevät ja paljastavat vaaranpaikat ennakolta ja auttavat ikäymmärtävän äänensävyn vahvistamisessa.

Ikäymmärryksestä kilpailuetu

Väestörakenteen muutos tulee ohjaamaan liiketoimintaa ja taloutta monella tavalla. Asiakkaiden ikärakenteen muutos muokkaa jopa brändisisältöjä ja -elementtejä: Ikäymmärryksellä tuotetut värit, fontit, kuvat, äänet vahvistavat tulevaisuudessa brändien arvoa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että asiakkaat, alihankkijat, yhteistyökumppanit ja koko yhteiskunta sopeutuvat väestön ikärakenteen muutokseen. Se, joka ymmärtää, että fyysisten, kognitiivisten ja visuaalisten liiketoiminta- ja työympäristöjen pitää skaalautua kaikille, saa ikäymmärryksestä kilpailuedun.

Eeva-Riitta Piispanen, Staccato Oy:n perustaja ja ikäymmärryksen asiantuntija.

Piispasen ohella Staccato Oy:n ydintiimiin kuuluvat Leena Laamanen ja Jaakko Louhivuori. He auttavat asiakkaitaan tekemään ikäymmärryksestä itselleen kilpailuedun. HENRY ry:n webinaarissa 4.11. tarkastelun kohteena ovat ikäymmärryksen kriittiset kipupisteet työelämässä. Kysy lisää eevis@staccato.fi.