11.10.2021

Puskurityö – työnantaja, tuetko vai torppaatko?

Jos puskurityö on tekijälleen ura- ja taloudellista riskiä hajauttava plan B, on se työnantajalle joustava tapa hankkia osaamista, näkemystä tai käsipareja. Se on olennainen osa tehokasta resurssointia, kun työvoiman tarve todellisuudessa on osa-aikainen tai näkyvyys tulevaan tai tilausputkeen jollakin tavalla usvan peitossa. Mallin joustavuus syntyy myös työajan kriittisestä tarkastelusta, sillä todellisuudessa kaikkea osaamista ei tarvita 40 tuntia viikossa, vaikka joskus annammekin itsemme ajatukseen jumittua.

Puskurityön yksi keskeinen periaate on, että se on kaikille osapuolille vapaaehtoista ja tavoiteltua. Se ei ole kenenkään etu niin, että se on joltakulta pois. Jos työnantaja siis etsii itselleen osa-aikaista tekijää, se edellyttää tekijältä samaa tavoitetta – puskurityötä muun toimen rinnalle. Tilanteen on siis oltava tasapainossa molemmin puolin.

Mitä saisi olla? Joustavuutta, koulutusta, verkostoja ja kiinnostava työnantajakuva, kiitos.

Puskurityön käyttäminen osana tehokasta resurssointia on työnantajan intresseissä, sillä se mahdollistaa työvoiman nopean lisäämisen ja vähentämisen. Esimerkiksi palveluntoimittajien mukaanottaminen ja sopimusten lopettaminen on yleensä joidenkin päivien tai viikkojen takana.

Onko oman henkilökunnan puskurityöskentelyn tukeminen sitten riski? Ei suinkaan, sillä sen salliminen ja jopa ruokkiminen tukee henkilökuntasi oppimiskykyä, osaamisen monipuolistumista ja verkostojen kasvua – eli kasvattaa yritystäsi ja liiketoimintaasi. Saat siis yrityksellesi ilmaista koulutusta ja lisää verkostoja. Kun työntekijäsi ovat osan työviikkoa tai päätyönsä lisäksi toisessa yrityksessä, työyhteisössä tai alalla, he altistuvat väkisinkin uusille toimintakulttuureille, ideoille ja ajatuksille. Harvemminhan sitä ihminen oppii huonommaksi, sanotaan, ja harvoin yritys myöskään varsinaisesti kärsii verkostojen laajentumisesta.

Tukemalla henkilöstösi puskurityöskentelyä tuet ja luot kulttuuria ja työnantajakuvaa ajan hermolla olevasta yrityksestä, joka luottaa itseensä ja työntekijöihinsä. Hyvä kello kauas kuuluu, ja se saattaa kilkahtaa myös tulevien osaajiesi korviin. Näin mahdollisesti myös edesautat rekrytointia, mikä ei nykyään ole mitenkään ylenkatsottava haaste monellakaan alalla.

Ethän torppaa turhaan

Lain ja työnantajan näkökulmasta keskeisin puskurityön rajoittava tekijä on kilpailevan toiminnan kielto. Se on olemassa syystä, ja siihen vetoaminen voi olla täysin aiheellista ja paikoillaan. Työntekijä kun ei saa ryhtyä työnantajansa kanssa kilpailevaan liiketoimintaan, toisen yrityksen palkkalistoilla tai yrittäjänä. Avainsana onkin juuri kilpaileva toiminta, mitä luonnollisesti ei ole kaikki työntekijän sivutoiminen tekeminen. Se, maksaako siitä joku jotakin, ei ole olennaista. Tämä jokaisen yrityksen on hyvä pitää mielessä, kun työntekijä esimerkiksi haluaa keskustella sivutoimiluvasta.

Ethän työnantajana torppaa työntekijäsi sivutoimilupaa periaatteesta saati pelosta. Neuvottelu ja joustavuus ovat valttejasi tyytyväiseen ja motivoituneeseen henkilöstöön, ei autoritäärinen johtajuus jyrkkine periaatteineen. Ja onhan se nyt vähän 90-lukua. Jos huolesi liittyy henkilöstön lojaaliuteen, haastan sinut näyttäytymään niin houkuttelevana työnantajana, ettei työntekijäsi haluakaan vaihtaa puskurityötään päätoimekseen.

Ota puskurityö osaksi henkilöstösuunnitelmaa ja suhtaudu siihen myönteisesti myös oman henkilökuntasi kohdalla. Voit valmistautua tähän keskustelemalla siitä yrityksesi YT-elimissä, huomioimalla sen suunnitelmissa ja budjetissa, tarkistamalla työsopimuspohjien soveltuvuuden, linjaamalla etupolitiikan puskurityöskentelijöiden näkökulmasta, sekä kouluttamalla yrityksesi esimiehiä, johtoa ja HR:ää sekä yleisesti että aiheen erityiskysymyksiin. Et myöskään halua unohtaa ehkä tärkeintä: pyri tuomaan se luonnolliseksi osaksi yrityksen toimintakulttuuria.

Pia Klemetti

Pia Klemetti on HR-ammattilainen, uravalmentaja, yrittäjä ja Puskurityö-kirjan kirjoittaja, jonka tavoite on tavallista joustavampi työelämä meille jokaiselle. Jos kaipaat valmentajaa tai puhujaa yritykseesi tai asiakkaallesi, ole rohkeasti yhteydessä!

www.piaklemetti.com
https://www.linkedin.com/in/piaklemetti/
Klemetti.pia@gmail.com / 0504675070