02.09.2021

Motivaatiotekijät esimiestyössä

Kaikkeen tekemiseen liittyvät keskeisesti motivaatiotekijät, jotka vaikuttavat hyvinvointiimme ja tyytyväisyyteemme. Esimiestyö helpottuu, kun ymmärtää miten eri tavoin ihmiset motivoituvat ja miten voi paremmin huomioida yksilöllisiä painotuksia. Esimerkiksi työtehtävien roolituksessa ja rekrytoinnissa on hyödyllistä tunnistaa eri motivaatiotekijät.

Motivaatiotekijät energisoivat

Kun tiedostamme omat ensisijaiset motivaatiotekijämme, voimme toteuttaa itsellemme mielekkäitä asioita. Tämä on erittäin palkitsevaa ja antaa virtaa kaikkeen tekemiseemme.

Jos työpaikalla ei ole sijaa huomioida omia kärjessä olevia teemoja, on entistä tärkeämpää, että niille on sijaa kotona tai harrastuksissa.
Motivaatiotekijöitä on kaikkiaan yhdeksän ja alla lista mitkä asiat korostuvat:

• Vuorovaikutus – tiedonjano ja keskustelut.
• Turvallisuus – suunnitteleminen ja asioiden tarkistaminen.
• Seikkailu – spontaanisuus ja uudet kokeilut.
• Valta – vaikuttaminen ja vastuullisuus.
• Ilmaisu – erottautuminen ja luovuus.
• Vapaus – itsenäisyys ja omat pelisäännöt.
• Laajeneminen – suuret visiot ja uudet aluevaltaukset.
• Arvostus – muiden huomioiminen ja yhteistyö.
• Yhteys – verkostoituminen ja sosiaalisuus.

Yhdeksästä motivaatiotekijästä yleensä kaksi tai kolme on meille ensisijaisia. Kun nämä saavat huomiomme, tunnemme olomme tasapainoiseksi, onnelliseksi ja tehokkaaksi. Tärkeimmät motivaatiotekijät ohjaavat valintojamme. Työtyytyväisyys nousee, kun työpaikan yleisimpiä motivaatiotekijöitä huomioi. Suomessa neljä yleisintä ovat: turvallisuus, vuorovaikutus, vapaus ja arvostus.

Esimiestyössä on eroja

Monelle esimiehelle vai tulla yllätyksenä, että muita ei motivoi samat asiat kuin itseään. Riippuen mitkä motivaatiotekijöistä on kärjessä, se näkyy myös johtamisen erilaisuutena. Esimerkiksi esimies, jolla on vuorovaikutus ja turvallisuus kärjessä on suunnitelmallisempi ja parempi viestimään ajankohtaisista olevista asioista. Toinen esimies, jolla vapaus ja seikkailu uudelleen järjestelee asioita nopealla tempolla ja antaa paljon tilaa muille. Kolmas esimerkki on esimies, jolla on arvostus ja yhteys kärjessä, hänelle on erityisen tärkeää luoda ympärilleen viihtyisä ilmapiiri ja tapahtumia myös työagendan ulkopuolelta. Kuten esimerkeistä voi huomata, erilaiset motivaatiotekijät voivat joko motivoida ja hämmentää, ihanteellista olisi, että ainakin yksi yhteinen motivaatiotekjjä löytyisi kärjestä, se varmistaa ymmärrystä ja kiinnostusta samoista teemoista.

Ota vastuu omasta hyvinvoinnistasi

Mieti, mitkä ovat sinulle tärkeimmät motivaatiotekijät. Kun ymmärrät motivaatiotekijöiden merkityksen, vastuu siirtyy sinulle. Et voi vaatia, että pomosi tai kumppanisi huomioi motivaatiotekijäsi. Kun itse tiedät mikä saa sinut tyytyväiseksi, voit pienin teoin varmistaa, että arkesi on entistä palkitsevampaa. Muista, että itsesi huomioiminen ei ole itsekästä vaan viisasta, sillä se antaa sinulle energiaa onnistua työssä ja tukea muita ympärilläsi – ja bonuksena on, että myös lähipiirisi kiittää!

Testaa omat motivaatiotekijäsi

Carita Nyberg

Carita Nyberg on Keys2Balance Oy:n perustaja ja Master Trainer. Carita on kehittänyt käytännönläheisen ja oivalluttavan Tasapainon Avaimet® -ohjelman, jonka avulla voi syventää itsetuntemustaan ja kehittää vuorovaikutustaitojaan. Lähes kaksikymmentä vuotta johtajia, esimiehiä ja tiimejä valmentanut Carita on kirjoittanut myös seitsemän e-kirjaa.

Lisätietoa: www.k2b.fi
https://www.linkedin.com/in/caritanyberg/
carita.nyberg@k2b.fi