10.02.2021

Hyvä uutinen – tänä vuonna ei tarvitse ”valmentaa”

Onko HR taitamaton kehittämispalveluiden ostaja vai miten on selitettävissä kehittämisaktiviteettien kirjava vaikuttavuus?

Keskustelen kehittämistoimenpiteistä päivittäin HR- päättäjien ja johtoryhmäläisten kanssa. Keskustelut ovat paljastavia. Ja lähtökohdaltaan oudon perinteisiä. HR kertoo: ”me haluamme kehittää esimiestemme johtamisvalmiuksia, millaista valmennusta saisimme teidän kauttanne?

Ajatus valmennuksen kaikkivoipaisuudesta asuu tiukasti monen HR:n ja johtoryhmäläisen mielessä. Valmennuksen avulla, kun tapahtuu – toivotaan.

Jos maltamme miettiä kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta, joudumme hyväksymään sen tosiasian, ettei mm. esimiestemme kehittämisvajeessa ole useinkaan kyse tiedon puutteesta. Äärimmäisen harvoin tapaa esimiestä, joka ei aidosti tiedä tai osaa kertoa, miten hänen tulisi toimia työyhteisössä esimerkiksi valmentavammin tai osallistavammin. Hän kyllä tietää sen. Huomattavasti olennaisempaa olisi tutkia ja päästä selville, miksi hän ei tiedostaan huolimatta toimi tietämällään tavalla?

Tälläkin viikolla eri puolilla Suomea kerrotaan erilaisiin valmennuksiin osallistuville, miten heidän tulisi toimia (esimerkiksi valmentavasti, osallistavasti jne.) Huomattavasti vähemmän aikaa käytetään siihen, että poistettaisiin todellisia syitä, jotka estävät tai hidastavat henkilöitä toimimasta jo ennalta tietämällään tavalla.

Mitä valmennuksen sijaan tulee tehdä? Vastaus: tulee tutkia ja ymmärtää syitä siihen, miksi työyhteisön jäsenet eivät toimi jo tietämällään tavalla? Kuulostaa yksikertaiselta, mutta vaikeudessaan tämä tarkastelu jää tekemättä. On paljon helpompi hankkia lisää valmennusta. Ja tarjoajia riittää. Perinteinen kaava menee näin: tehdään ensin tarvekartoitus, siitä vedetään johtopäätökset ja valitaan valmennuksen aiheet ja sitten valmennetaan. Ja sitten tehdään uusi kartoitus, jolla pyritään todentamaan valmennuksen vaikutukset.

Koska ylläkuvattu on monen valmennusyrityksen liiketoimintaidea, ei halukkuutta ko. kaavan kyseenalaistamiseen sieltä suunnasta tule odottaa. Ja myös siksi, että valmennusresepti kuulostaa niin loogiselta.

Olen työni kautta tehnyt kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuteen liittyviä havaintoja useita vuosia. Ilahdun joka kerta, kun kehittämissuunnittelu alkaa HR:n tai johtoryhmäläisen aloitteesta sanoilla: nyt olisi ensin hyvä puhua siitä, miten hankimme yhteistä ymmärrystä toimimattomuuksistamme, joita olemme itse luoneet tähän organisaatioon. Ehkä emme tarvitse ollenkaan valmennusta – tarvitsemme sinut auttamaan meitä näkemään ja konkretisoimaan ne asiat, jotka tiedoistamme huolimatta ovat kehittymisemme todellinen este.

Alkaa vaikuttava kehittäminen.

Olli-Pekka Ihalainen
Johtaminen ja organisaatiodynamiikka

Renesans Consulting Oy
olli-pekka.ihalainen@renesans.fi +358 44 0100 634 www.renesans.fi