26.10.2020

Henkilöstöjohtamisen trendit 2020; Mikä on muuttunut ja muuttumassa?

Henkilöstöjohdon Ryhmä, HENRY ry täyttää 30 vuotta ja juhlii sitä marraskuussa. HENRYn entisenä puheenjohtajana ja nykyisenä kunniajäsenenä on hyvä pysähtyä hetkeksi pohtimaan henkilöstöjohtamisen nykytilaa ja tulevaisuutta. Minne olet menossa aikuiseksi kasvanut HENRY?

Maailma on muuttunut rajulla vauhdilla viimeisen vuosikymmenen aikana. Muutokset ovat liittyneet digitalisaatioon, globalisaatioon ja kompleksisuuteen. Olemme eläneet niin monien muutosten keskellä, että kokonaisuutta on monesti vaikea hahmottaa. Pysyvää on ollut vain jatkuva muutos myös työelämässä. Mutta onko kaikki asiat sittenkään muuttuneet niin paljon? Tämä kysymys heräsi, kun katsoin Deloitten uusinta raporttia henkilöstöjohtamisen trendeistä.

Deloitten Human Capital Trends - 2020 raportti listaa merkittävimmät henkilöstöjohtamisen trendit maailmalla ja Suomessa. Raportissa tarkastellaan työelämän ja henkilöstöjohtamisen tulevaisuutta kymmenen trendin kautta, joista suomalaiset johtajat nostivat tärkeimmiksi henkilöstön hyvinvoinnin, yhteenkuuluvuuden, uuden osaamisen kehittämisen, HR:n muuttuvan roolin ja tiedolla johtamisen.

Tärkeitä asioita kaikkia, mutta eivät tyypillisiä vain tälle hetkelle. Ne olivat trendejä jo vuonna 2000, 2010 ja ehkä tulevat olemaan trendejä myös vuonna 2030. Ehkä kaiken muutoksen keskellä on hyvä havaita, että tietyt perusasiat pysyvät samoina ja niiden hoitamiseen kannattaa panostaa. Niistä muodostuu henkilöstöjohtamisen ydin.

Kun itse yritän hahmottaa henkilöstöjohtamisen kenttää pohjautuen omaan kokemukseeni neljän vuosikymmenen ajalta ja katson tulevaisuuteen, niin mieleeni nousee kolme megatrendiä:

1.Tekoälyn hyödyntäminen: Inhimillinen älykkyys on saavuttanut rajansa ja tulemme entistä enemmän turvautumaan tekoälyn hyödyntämiseen myös HR:ssä. Meidän tulee nopeasti valmistautua tekoälyn aikakauteen.

2.Kiihtyvä muutos ja yllätyksellisyys: HR:n on pystyttävä sopeutumaan nopeasti ja kehittämään jatkuvasti ja luovasti uusia työkaluja ja prosesseja. Tarvitsemme resilienssiä ja ketteriä organisaatioita.

3.Yksilöiden ja organisaatioiden hyvinvointi: Hyvinvointi on jatkuvan uudistumisen edellytys ja vain jatkuvan uudistuminen mahdollistaa tehokkuuden. Kovenevassa kilpailussa pärjää vain hyvinvoiva työyhteisö pitkässä juoksussa.

Nämä kolme megatrendiä edellyttävät, että johtamista kehitetään koko ajan. Meidän on panostettava itsemme, yksilöiden, tiimien, organisaation ja verkostojen johtamisen päivittämiseen tekoälyn aikakaudella sekä rakennettava tehokkaita, uudistuvia, ketteriä ja hyvinvoivia organisaatioita.

Kaiken muutoksen ja hälinän keskellä meidän tulisi esittää seuraava peruskysymys itsellemme: Miten pystymme pitämään organisaatiot ihmisläheisinä teknologiavetoisessa maailmassa ja tekoälyn aikakaudella? Tämä tulee olemaan suuri haaste ja tärkein ydinosaaminen nykyisille ja tuleville johtajille. Miten HR pystyy pitämään ihmisen yrityksen ytimessä? HR:n pitää olla johdon partneri, joka tuo oman ydin- ja erikoisosaamisensa yrityksen käyttöön. HENRYn tehtävä on nimenomaan tuon erikoisosaamisen kehittäminen ja jalostaminen. Ja siihen tarvitaan henkilöstöjohdon kohtaamisia, joita HENRY pyrkii tarjoamaan jäsenilleen.

Toivottavasti suomalainen henkilöstöjohto etunenässä pystyy vastaamaan näihin haasteisiin tulevina vuosina ja kehittämään suomalaista työelämää. Siinä on työsarkaa HENRYn aloittaessa toimintaansa neljännellä vuosikymmenellään. Onnea ja menestystä toivottaen.

Pentti Sydänmaanlakka

FT Pentti Sydänmaanlakka on johtamisen pitkän linjan ammattilainen. Hän on työskennellyt viimeiset 18 vuotta toimitusjohtajana, hallituksen puheenjohtajana ja johtavana konsulttina perustamassaan Pertec Consulting Oy:ssä, joka yhdistyi viime vuonne Hälsa Oy:n kanssa. Käytännön valmennustyön ohella hän on kirjoittanut kahdeksan menestysteosta johtamisesta. Aikaisemmin hän on työskennellyt Nixdorfin, Siemensin, Koneen ja Nokian palveluksessa.

Pentti Sydänmaanlakka on HENRY:n kunniajäsen ja toimi HENRY:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 1998-2000.

***Alkuperäinen teksti on julkaistu 23.10.2020 Pertec Median blogissa.