09.09.2020

Vertaisoppimisen voima muutoksessa

Oppimisen vauhti ja nopeus on organisaatioissa kasvanut tänä vuonna entisestään. Joka ei opi, ei kehity. Ja joka ei kehity, jää muiden jalkoihin. Sosiaalipedagogiikan säätiön Feeniks-hankkeen ja Valtiokonttorin työelämäpalveluiden yhteinen valmennusprosessi antaa uusia eväitä valtiohallinnon organisaatioille. Ytimessä on vertaisoppiminen ja mentorointi.

Valmennusmatkalle ovat lähteneet mukaan Maanmittauslaitos, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet, Valtiovarainministeriö ja pari muuta organisaatiota. Vaikka jokaisella on omat painotuksensa, keskiöstä löytyy oppiminen. Tämä tuli esiin elokuussa, kun valtionhallinnon HR-päättäjien kanssa päätettiin valmennuksen tavoitteista. Erityisesti etätyön tuomat haasteet ovat panneet ennennäkemätöntä vauhtia oppimisen rattaisiin. Mutta miksi mentorointi?

”Oppimismentorit ovat organisaation ruohonjuuritason muutosagentteja”, sanoo johtava asiantuntija Tuija Hytönen Valtiokonttorista. ”Me uskomme, että heillä on parhaimmat mahdollisuudet tukea käytävä- ja kahvihuonepuheen muutosta yhä oppimismyönteisemmäksi”. Prosessissa valmennetaan mukaan lähteneisiin organisaatioihin syksyn aikana muutama kymmenen sisäistä mentoria.

Luottamus auttaa jakamaan ja jaksamaan

Motivoituminen ja epävarmuuden sietokyky – nämä sanat toistuivat valmennukseen osallistuneen henkilöstöjohdon tavoitteissa. Näidenkin asioiden taustalla on tarve luottamukselle. Ei ole sattuma, että tiimityöguru Patrick Lencionin mielestä juuri luottamus on tiiminä onnistumisen avain. Se mahdollistaa myös avoimen yhdessä kehittämisen.

Yleensä esimiehet ja johto pannaan paljon vartijoiksi. Kyllä heillä on merkittävä rooli myös oppimiskulttuurin kehittämisessä. Mutta suuri voima on myös sillä, että jokainen työntekijä voi ja haluaa ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Tässä oppimismentori on kullanarvoisena tukena. Hän voi ryhmä- ja yksilötasolla tukea työntekijöiden oppimista. Vertaisuus mahdollistaa myös hankalampienkin asioiden esiin ottamisen. ”Ja myös yhdessä ideoinnin”, muistutti eräs elokuiseen valmennukseen osallistuneista.

Oppimismentoroinnin kehittäminen on osa Feeniks-hankkeen Akatemia-toimintaa.

Mertzi Bergman

Mertzi on Sosiaalipedagogiikan säätiön Feeniks-hankkeen oppimismuotoilija, FM, coach ja työnohjaaja. Hän kehittää oppimiskultuureja ja auttaa yksilöitä löytämään omat vahvuutensa & suuntansa (mertzi.bergman@sosped.fi). Lisää infoa www.feenikshanke.fi