20.08.2020

Ruokkisitko vaihteeksi strategiaa kulttuurilla?

Kaikkihan me olemme sen sanonnan kuulleet, kyllästymiseen asti. Kuinka kulttuuri hotkii strategian aamupalaksi – tai viimeistään lounaaksi, jos jotain jää. Ikävämpää on, että liian moni joutuu todistamaan tätä myös ihan käytännössä. Kyllähän se voimattomaksi vetää, kun eväät viedään.

Näin ei tarvitse olla. Kaikki mikä organisaatioissa on ihmisten aikaansaamaa, on ihmisten toiminnalla muutettavissa – myös toimintakulttuuri. Parhaimmillaan yrityksen kulttuuri ruokkii strategiaa ja antaa sille käyttövoimaa, kun se osataan kesyttää palvelemaan yhteistä päämäärää.

On kolme käytännön haastetta, joiden vuoksi kulttuurin tavoitteellinen kehittäminen saattaa jumittaa. Ilmeisin on, että sen merkitystä ei tiedosteta – ja siksi kehittämiselle ei nähdä tarvetta, ainakaan johdon agendalla. Toisaalta vaikka tarve olisi havaittu, voi yhteinen näkemys kehittämisen tarpeesta ja suunnasta olla hukassa. Kolmas tavallinen jumi on se, että kehittämisen kohde koetaan epämääräisenä ja abstraktinakin; kokonaisuutta on hankala hahmottaa eikä oikeaa langanpäätä löydy.

Onneksi näiden haasteiden voittamiseen ja kulttuurin kesyttämiseen ei tarvita supervoimia. Aloittaa voi vaikka tästä:

1) Määrittäkää MIKSI. Yhteisen näkemyksen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Avain mielekkääseen ja tuloksekkaaseen toimintakulttuurin kehittämiseen löytyy parista yksinkertaisesta kysymyksestä, jotka jokaisen johtoryhmän kannattaa itseltään kysyä:
- miksi kulttuuria pitäisi kehittää (ja minkä tunnistetun ongelman aiomme sen avulla ratkaista)?
- millä tavalla haluttu kulttuuri edistää strategisia tavoitteitamme (paremmin kuin nykyinen)?
Jos näistä saadaan muodostettua yhteinen näkemys, johon koko johto sitoutuu, on homma hyvällä alulla ja muutoksen lähtökohta kunnossa. Jos taas yhteistä näkemystä ei löydy, on viisaampaa ottaa aikalisä kuin lähteä kehittämistoimiin, joille ei löydy sen paremmin perusteltua syytä kuin yhteistä suuntaakaan.

2) Kesyttäkää se. Organisaatiokulttuuri ei ole mikään epämääräinen ilmiö, vaan sillä on tietty perusta ja loogiset seuraukset. Se on kokoelma ajattelu- ja toimintatapoja, uskomuksia ja arvoja, joiden pohjalta yhteisöön muodostuu käyttäytymisnormeja – ”talon tapoja”, kuten sanotaan. Nämä yhteisten kokemusten kautta syntyneet kulttuurin piirteet ohjaavat ihmisten toimintaa, enemmän tai vähemmän tietoisesti. Tätä kautta kulttuurilla on vaikutuksensa mm. siihen, miten ihmiset suhtautuvat työhönsä ja kuinka he toimivat yhteistyössä toistensa kanssa. Tällä puolestaan on seurauksensa organisaation toiminnan tehokkuuteen ja uudistumiskykyyn. Kulttuuria ei voi käskeä, mutta sitä on mahdollista kehittää tavoitteellisesti – ja myös mitata luotettavasti. Mittaaminen auttaa ymmärtämään nykyisen kulttuurin vaikutuksia käytännössä, ja hahmottamaan kehittämistarpeen täsmällisesti.

3) Esimiehet kyytiin. Kulttuurin kehittämisen ytimessä ovat ajattelutavat ja käyttäytyminen – erityisesti johtamiskäyttäytyminen. Siksi jokaisen johtamistyötä tekevän kannattaisi perehtyä siihen, mistä organisaatiokulttuurissa on kysymys ja miten se vaikuttaa toiminnan tehokkuuteen ja mielekkyyteen. Sen päälle vielä selkeä käsitys siitä, miten (oma) johtamiskäyttäytyminen liittyy kulttuurin muotoutumiseen. Tämän yhtälön ymmärtäneille toimintakulttuurin tietoinen johtaminen on mielekäs osa arkista johtamistyötä. Se lisää onnistumisen edellytyksiä halutun kulttuurin vahvistamisessa, sekä esimiehen itsensä että koko organisaation kannalta.

Ja muuten: kulttuurilla on tapana vahvistua uskomuksista, joita toistamme, ja ajattelutavoista, joita ylläpidämme – sekä itsessämme että toisissamme. Mietithän siis hetken ennen kuin seuraavan kerran toistat kulunutta käsitystä siitä, että kulttuuri kyttäisi strategiaanne aamupalakseen. Fiksumpaa on kysyä strategialta mikä sille maistuisi.

Mari Mattsson, FM, Professional Certified Coach PCC 

Mari on Business Coaching Center Oy:n partneri ja organisaatiokulttuurin mittaamiseen erikoistunut ammatticoach. Hän auttaa yritysjohtoa datapohjaisessa kulttuurin kehittämisessä ja rakentavan toimintakulttuurin vahvistamisessa. (mari.mattsson@businesscoaching.fi)