10.08.2020

Lopetetaan ”jalkautus ja jalkauttaminen”, vielä ei ole liian myöhäistä!

Ajatukset ja uskomukset ohjaavat tekemistä. Ajatukset koostuvat mielikuvista ja sanoista. Jalkauttaminen on sanana ja mielikuvana valitettavasti levinnyt armeijasta suomalaisiin organisaatioihin. Jalkauttaminen-sanan käytöstä on kuitenkin aika luopua. Tilalle on sovitettava muita ilmaisuja. Sotatoimista peräisin oleva sana ja mielikuva ”jalkautus” sopii hyvin armeijaan ja päällikkövaltaisiin käskyorganisaatioihin. Näissä käskyt viedään jalkauttamalla käytäntöön. Mielikuva jalkauttamisesta on kuitenkin ehkä suurin syy siihen, että strategiat ja suunnitelmat jäävät toteutumatta muissa kuin käskyvaltaorganisaatioissa.

Strategian jalkauttaminen ei sovi suomalaisten organisaatioiden yleiskäyttöön. Sanana ja mielikuvana jalkauttaminen ohjaa johtajia sekä toiminnan kehittäjiä toteuttamaan strategiaa ja viemään suunnitelmia käytäntöön jalkojen kautta. Henkilöstö tulee siis jalkauttamalla saada marssimaan tai juoksemaan haluttuun suuntaan. Jalkoihin keskittyvä ajattelutapa ja toiminta ei ole tätä päivää.

Kielikellon mukaan Suomen kielen perussanakirja ja uusi Kielitoimiston sanakirja tuntevat verbin ”jalkauttaa” vain sotilaskielen merkityksissä ’komentaa miehet laskeutumaan ajoneuvosta (taistelujärjestykseen)’ ja ’muuttaa yksikkö jalkaväkiyksiköksi’ (jalkautettu ratsuväki).

Läheinen verbi jalkautua, joka myös kuvaa konkreettista jalkatyötä, sen sijaan sopii moniin eri tilanteisiin, tarvittaessa myös johtamiseen. Poliitikot jalkautuvat kansan pariin tekemään vaalityötä on tuttu lausahdus, joka kuvaa pyrkimystä saada henkilökohtainen kosketus ja päästä keskusteluyhteyteen kansalaisten kanssa.

Valittu suunta ja tehty suunnitelma viedään parhaiten käytäntöön ihmisten pään ja sydämen avulla. Lähtökohdaksi on jalkauttamisen sijaan valittava sitoutumisperiaate. Lisäksi tarvitaan sekä henkilöstön ajatuksiin että tunteisiin vaikuttavaa sanastoa. Sitoutuminen suunnitelmiin on tehtävä mahdolliseksi muilla kuin jalkauttamisen eli käskemisen periaatteilla ja keinoilla. Johdon oma jalkautuminen eri puolille organisaatiota ja kiinnostus kuulla henkilöstön mielipiteitä on sen sijaan toivottua ja se vahvistaa sitoutumista.

Mitä vaihtoehtoja sanalle jalkauttaminen löytyy?

1. Oivalluttaa ja sitouttaa valittu suunta tai suunnitelma
Oivalluttaa ja oivaltaa sopivat sanoina ja mielikuvina hienosti jalkauttamisen tilalle. Oivaltaminen synnyttää yksilössä ja tiimissä ajatusenergiaa, ja itse oivallettua asiaa kohtaan syntyy aina myös positiivisia tunteita. Lopputuloksena on sitoutuminen asiaan. Johtajalta asian oivalluttaminen edellyttää taitoa innostaa ja saada muut kiinnostumaan esillä olevasta asiasta. Sellainen ilmapiiri luo tilaa oivalluksille. Käskeminen sen sijaan lukitsee ja kahlitsee ajattelua ja mielikuvia estäen näin oivaltamista ja sitoutumista.

2. Toteuttaa (Execute) valittu suunta tai suunnitelma
Toteuttamisessa on tekemisen makua. Ei jäädä ainoastaan suunnittelun tasolle. Toteuttamiseen tarvitaan päitä (aivoja) ja käsiä, miksei myös jalkoja. Toteutuksella on paremmat onnistumisen mahdollisuudet, jos sitä ennen on käytetty aikaa oivalluttamiseen ja sitouttamiseen. Parhaat toteutukset syntyvät, kun tekijät oivaltavasti käyttävät vahvuuksiaan ja hyödyntävät kokemuksiaan suunnitelman toteuttamisessa.

3. Viedä käytäntöön, soveltaa (Implement)
Ihmisiä kiinnostaa aina tietää mitä suunnitelmat tarkoittavat käytännössä. Mitä tämä suunnitelma tarkoittaa minulle ja meille? Käytäntöön vieminen pakottaa sanana johtajat ja kehittäjät suunnittelemaan valmiiksi, minkä asioiden halutaan muuttuvan oikeasti käytännössä ja miten.

4. Viedä läpi (Genomföra)
Läpivieminen tarkoittaa, että haluttu muutos saadaan konkreettisesti tehtyä, oli se sitten toiminnallinen, organisatorinen, hallinnollinen tai jotain muuta. Haluttu muutos pitää pystyä etukäteen kuvaamaan riittävän tarkasti, jotta muutoksen toteuttajat tietävät ja tunnistavat tavoitteen. Sitoutuminen tavoitteeseen on ratkaisevan tärkeätä.

5. Toiminnallistaa (into Action)
Toiminnallistaminen tarkoittaa, että halutut muutokset saadaan oikeasti toimimaan käytännössä. Matkan varrella käytännön ratkaisuja joudutaan usein hiomaan ja tarkentamaan, jotta toiminnallistaminen onnistuisi. Oivaltavia ratkaisuehdotuksia tarvitaan ja johdon on tärkeätä kuunnella ja arvioida niitä.

6. Vastuuttaa ja valtuuttaa (Share Responsibility and Empower)
Selkeät vastuut ja päätösvalta pitävät huolta siitä, että kaikki tulee tehtyä sekä muutostilanteissa että arjen työssä. Epäselvät roolit aiheuttavat kitkaa, päätösten viivästymistä ja joskus jopa kohtalokkaita virheitä.

Sinäkin voit vaikuttaa suomalaisen johtamisen sanastoon

Henkilöstöön ja avainasiantuntijoihin ei jalkauttamalla synny positiivista ajatus- ja tunne-energiaa. Positiivinen energia on välttämätön edellytys sille, että yrityksen tai organisaation valitsema tulevaisuuden suunta saadaan toimeksi. Muutossuunnitelmat vaativat ylimääräistä energiaa, koska arjen perustyö syö helposti kaikki käytettävissä olevat voimavarat.

Strategian jalkauttaminen kannattaa nopeasti korvata yrityksissä ja organisaatioissa muulla käsitteellä. Puhutaanko sinun organisaatiossasi ”jalkauttamisesta” tietoisesti tai tiedostamatta? Voisitko sinä vaikuttaa tähän tärkeään asiaan ottamalla käyttöön muut mielikuvat ja ilmaisut? Onneksi kielemme on riittävän rikas siihen, että huonoon sanaan ja mielikuvaan ei tarvitse tyytyä.

Hasse Kvist, Senior Energizer, res. majuri, Performance Power Associates
Leena Korppoo, Mentor & Coach, psykologi, Desentra Oy