10.03.2020

Fiksua muutoksen mittaamista: Mittaamisen trendit

Tässä blogissa käsitellään neljää mittaamiseen vaikuttavaa modernin johtamisen luomaa trendiä. Trendit on tunnistettu kahden globaalin konsulttiyrityksen Human Capital Management trendianalyysin sekä sadan käytännön projektin pohjalta.

Trendi 1: Työntekijöiden ajatusten arvostuksen kasvu

Moderni johto haluaa pois kuplasta, koska muutostahdin nopeutuessa henkilöstön ajatusten ja ideoiden ymmärtäminen ja hyödyntäminen on yhä arvokkaampaa. Organisaatioille tässä piilee mahdollisuus parempaan kilpailukykyyn.

On havaittu, että vanhat mittausratkaisut eivät palvele uusia tarpeita. Tästä syystä markkinoille on syntynyt iso joukko uusia mittausratkaisuja, työkaluja ja palveluja, joihin ollaan valmiita myös investoimaan. Mittaamisen ympärille rakennetaan prosesseja, jotka varmistavat kerätyn tiedon hyödyntämisen osana modernia johtamista.

Armed with such insights, organizations can detect early signs of disengagement, identify influencers and detractors of engagement, or uncover emerging risks and opportunities resulting from changes in employee attitudes and actions. Gartner Group 2019.

Trendi 2: Vähemmän kyselyjä – enemmän hyötyä

Laajat tutkimukset, kartoitukset ja selvitykset eivät tue modernia johtamista. Ne eivät kerro tärkeimmistä asioista riittävän herkästi ja ne hyödyntävät usein ei-relevanttia benchmark-aineistoa. Sana kyselyähky on myös tuttu termi useimmissa organisaatioissa.

Monet yritykset ovat luopuneet tai luopumassa massiivisista kyselytutkimuksista ja ovat opettelemassa lähempänä arkea toimivaa mittaamista, jossa on vähän mutta sitäkin laadukkaampia mittareita modernin johtamisen ja tiiviimmän yhdessä tekemisen tueksi.

Formal surveys are far from extinct, but they are clearly on the decline. Gartner expects 59% of organizations to use engagement data from sources other than formal surveys in 2019, up from just 30% in 2015. Gartner Group 2018.

Trendi 3: Nopeampaa ja ketterämpää mittaamista

Muutostahdin nopeutuessa vanhat (usein hierarkkiset) mittausprosessit ovat osoittautuneet hyödyttömäksi modernin johtamisen tarpeisiin. Ne eivät taivu alati muuttuviin tarpeisiin ja analysointiprosessin hitauden takia tilanne on usein oleellisesti muuttunut, kun analyysi on saatavilla.

Mittaaminen nähdään jatkuvana ja ketteränä prosessina, joka tukee modernin johtamisen arkea, muutostilannetta tai asiakasyhteistyötä. Mittaukset rakennetaan usein käytännön organisoitumismallin mukaan sekä mittareita päivitetään tarpeen mukaan. Monet organisaatiot ovat kokeilemassa uusia teknologioita (mm. koneoppiminen ja NLP) ja rakentamassa tiedon hyödyntämiseksi modernia johtamista paremmin tukevia prosesseja.

The increased use of real-time analytics has raised concern that feedback gathered from traditional engagement surveys every two years (or even yearly) is not frequent enough to provide a complete and current perspective. Gartner Group 2019.

Trendi 4: Laadukkaampaa vuorovaikutusta ja lisää luottamusta

Moderni johto haluaa ulos johtamisen kuplasta ja käydä laadukasta vuorovaikutusta organisaation tärkeimmistä asioista eri rooleissa olevien ihmisten kanssa. Staattisissa ja hierarkkisissa mittausprosesseissa, on “puhelin yleensä rikki” hierarkiakerrosten välillä ja tulokset saavat mitä erilaisempia sokerikuorrutuksia ympärilleen.

Kevyemmät ja laadukkaammat mittaukset sekä tehokas tulosten jakaminen mahdollistaa lisääntyvän reflektion ja vuorovaikutuksen kaikkien osallisten välillä. Mitä enemmän ihmisiä miettii laadukkaiden mittarien tuloksia, sitä enemmän syntyy ideoita ja toimenpiteitä asioiden kehittämiseksi. Avoimen ja merkityksellisen vuorovaikutuksen tärkeys ymmärretään yhä paremmin organisaation läpinäkyvyyden ja luottamuksen kasvattamisessa.

In today’s world of the social enterprise, transparency is the most valuable organizational currency. It helps engender trust and respect in a world where many may question an organization’s true intent. Deloitte 2019.

Onnistuessaan mittausprosessi kokonaisuutena tukee saumattomasti modernia johtamista ja muutosta sekä auttaa kasvattamaan organisaation luottamus- ja energiatasoja. Teknologia yksin ei ratkaise yhtään haastetta. Onnistuminen vaatii organisaatiolta parempaa kyvykkyyttä laadukkaaseen vuorovaikutukseen, jotta mittaamisesta saadaan konkreettista hyötyä.

Kimmo Vättö, Kehitysjohtaja, mittauspalvelut, CCEA Oy